Средновековният българин и “другите”

Сборникът е в чест на 60-годишнината на проф. д-р ист. н. Петър Ангелов.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Тодор Попнеделев / „Няма нищо вечно”. Интервю с проф. дин Петър Ангелов

Биографична справка за проф. дин Петър Ангелов

Йорданка Спасова / Библиография на проф. дин Петър Ангелов

ВасилкаТъпкова-Заимова / Няколко мисли относно развитието на византологията у нас

Васил Гюзелев / Българската средновековна представа за Европа

Милияна Каймакамова / Пропагандата на властта в Българското ханство и началното развитие на българската историопис (VIII – средата на IX век)

Цветелин Степанов / Imitatio imperii Romanorum (et Christianorum) : имперска символика при българи и франки в началото на IX век

Лиляна Симеонова / Св. Климент Римски и заточението му в Таврическия Херсон в историческата памет на Църквата

Стиляна Баталова  / Покръстването на българите в няколко латиноезични съчинения от XIII-XVI век

Бистра Николова / Печатите на Михаил багатур кансиртхтин и Йоан багатур канаиртхтин (?). Проблеми на разчитането и атрибуцията

Дмитрий И. Полмвяннмй / Царь Петр в исторической памяти болгарского средневековья

Георги Бакалов / Ересите в културно-религиозния живот на средновековна България

Иван Йорданов / Печати на Василий Лакапин от България

Илка Петкова / Българите и архиепископ Теофилакт Охридски

Александър Николов / Военизирани цигани в пределите на катепаната България в края на XI в.

Люба Илиева / Икономическо развитие на югозападните български земи от края на XI – началото XII век

Йоанна Бенчева, Александър Панайотов / Пътуването на Бениамин от Тудела през Балканите

Камен Станев / Миграцията от Тракия към Северна Българияв края на XII – началото на XIII век и нейните последици

Тома Томов / Един патриаршески графит от храма „Св. София” в Константинопол

Илия Илиев / Сведения за български народни игри и обичаи във византийски документи от началото на XIII век

Георги Н. Николов / Образът на трима сепаратисти в произведенията на Никита Хониат

Красимира Гагова / Император Анри I и граф Умберто Биандрате

Dimiter G. Angelov / Theodore II Laskaris, Elena Asenina and Bulgaria

Иван Джамбов / «Други” ли са средновековните българи на юг от Балкана (По материали от средновековния град Копсис)

Десислава Найденова / Евреите в каноничноправните текстове (ръкописи 3-I-63 и 3-I-68 от сбирката на Груич в Музея на Сръбската православна църква в Белград)

Ивайла Попова / Николо да Мартони и неговото описание на Атина от края на XIV век

Владимир Ангелов / Балканските славянски народи във византийската историография от XV век

Кирил ПАВЛИКЯНОВ / Славянското присъствие в светогорската обител „Ксенофонт” през Късното средновековие

Ангел Николов, Любомира Н. Генова / Едно английско описание на Преслав от 1702 г. и неговият автор Едмънд Чишъл

Димитър Попов / Завещано от траките

Иваничка Георгиева / Нестинари… в Испания?

16 June 2014