„Социализиране на непопулярно културно-историческо наследство чрез интерактивни технологии и мултисекторни сътрудничества”

Това е темата на проекта, който Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” защити по програма „Културно наследство” – модул „Културни индустрии и културен туризъм”, на Национален фонд „Култура”.

В основата на проекта е разработването на атрактивен електронен продукт и услуга в сферата на културата и културно-историческото наследство, културния туризъм, краеведската наука и образованието чрез създаването на виртуален маршрут за представяне и популяризиране на слабоизвестно културно-историческо наследство. Акцентът в проектните дейности е върху местната уникалност и в продължение на една година екип на библиотеката, с активното участие на населението по места и в партньорство с различни организации, ще работи върху проучването и документирането с текстов, снимков, аудио- и видеоматериал на места и обекти в Шуменска област, които са част от националното културно-историческо наследство, но днес остават встрани от активния туристически поток и интерес. Сред обектите са тракийският гробничен комплекс при с. Ивански, средновековният манастир Св. Пантелеймон в местността Патлейна, възрожденските църкви и килийните училища във Велино, Янково, Върбица, Нови пазар, Дивдядово и др., скалните манастири в селата Хан Крум и Осмар, девташларите край Златна нива и Коньовец и др. Изработеният маршрут ще бъде визуализиран в интерактивна карта, достъпна в Интернет и чрез локализиран в библиотеката компютърен терминал за обществен достъп до информация. Проучените обекти ще бъдат представени като реални места на паметта с тяхното историческо и културно значение и в двуезична мобилна фотодокументална изложба и книжка гид. Програмата предвижда още осъществяването на заключителни презентации и виртуални уроци пред младежка аудитория, както и дискусионни срещи за споделяне на добри практики в сферата на културния туризъм.

Освен опазването и популяризирането на материално и нематериално културно наследство с национална и местна значимост, проектът цели съживяване на интереса към малките населени места като атрактивни дестинации в сферата на културния туризъм, както и разгръщане капацитета на библиотеката като културна организация.

03 July 2019