„Студени гнезда”

Добри Войников е една от най-светлите личности на Българското възраждане, изпреварила времето си в много отношения. Учител, редактор, журналист, музикант, писател, драматург – той е пионер във всяко свое начинание, но остава неразбран от съвременниците си и недооценен от потомците. Именно в отговор на този дълг Атанаска Петкова-Нанева написва романа си „Студени гнезда” – биографична творба за големия български възрожденец с безценен принос в изграждането на националното ни училище и театър. При представянето на второто издание на книгата в библиотеката авторката поясни и идеята на заглавието „Студени гнезда”, пораждащо алюзия за житейския път на Добри Войников – от родния Шумен съдбата го води в Цариград, Браила, Болград, Гюргево, Велико Търново, но никъде „не среща топъл прием”.

Себе си Атанаска Нанева представя като „историк по образование, писател по призвание и възрожденец по дух”. Родена е в гр. Стамболийски. Възпитаник е на Руската езикова гимназия в Пловдив и на Историческия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Дългогодишен директор е на Музей „Христо Ботев” в Калофер. Работила е и като организационен работник в Община Карлово. Творчеството й е свързано с периода на Българското възраждане, който е и тясната й специализация. Освен на романа „Студени гнезда”, Атанаска Нанева е автор на още четиринадесет книги, сред които романите „Ти си за мене любов и вяра”, „Салих ага”, „Няма следваща пролет”, „Сълза от изгрева” и „Дъщерята”, книгата „Ботевата чета”, монографията „Ботьо Петков” и др.

18 June 2019