Форум „Бъдещето на Европа”

Младежки дискусионен форум „Бъдещето на Европа”, организиран от Европейски информационен център „Европа директно” – Шумен /коктейл

Фоайе ІІ етаж

16.00-17.00

08 May 2019