110 години от основаването на РИМ Конференция

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ: МУЗЕЙНИ ПЕРСПЕКТИВИ

Посветена на 110 години от създаването на Регионален исторически музей – Шумен

Шумен, 25–27 юни 2014 г.

25 юни

Тематично направление „МУЗЕЯТ, ПАЗАРЪТ И КУЛТУРНИЯТ ТУРИЗЪМ”

Зала Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен

13:30–15:00 ч.

Председател: доц.д-р Стоян Маринов

Доц. д-р Стоян Маринов (ИУ – Варна)  ПАЗАРНИ СЕГМЕНТИ НА МУЗЕЙНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

Галина Илиева (ИУ – Варна)  EЛЕКТРОНЕН МАРКЕТИНГ НА МУЗЕЙНИЯ ТУРИЗЪМ

Живко Парушев, гл. ас. д-р Георгина Луканова ( ИУ – Варна)  РОЛЯТА НА МУЗЕИТЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕТНООРИЕНТИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ БРАНДОВЕ

Мадлен Янева (НИМ – София)  Музеите и свободният пазар (ефективни маркетингови и ПР практики, реализирани в Национален Исторически Музей)

Гл. ас. Калина Сотирова (ИМИ при БАН)  Съвременен музеен мениджмънт в контекста на WEB 2.0 и WEB 3.0 Принципи, изисквания и добри практики

Вяра Белева (Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна)  Музеят – между традициите и културния туризъм

 

15:30–17:00 ч.

Председател: проф. д-р Атанас Дерменджиев

Даниел Руменов (РИМ – Шумен), доц. д-р Милен Пенерлиев (ШУ ”Еп. К. Преславски”)  МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ КАТО ЧАСТ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ В КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ – СЕЗОННОСТ, ДИНАМИКА И УСТОЙЧИВОСТ

Доц. д-р Иван Кабаков (СУ ”Св. Климент Охридски”)  ТЕМАТИЧНИ КУЛТУРНИ МАРШРУТИ

Гл. ас. Преслав Пеев (Институт по Океонология ”Фритьоф Нансен” при БАН – Варна, проф. д-р Валентин Плетньов (РИМ – Варна)  ПОДВОДНИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАРКОВЕ: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Проф. д-р Атанас Дерменджиев (ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”)  РЕЛИГИОЗНИЯТ ТУРИЗЪМ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ КРАЙ

Милена Георгиева (РИМ – Шумен)  “ВЪЗРОЖДЕНСКИЯТ ШУМЕН” – ТЕМИ, МАРШРУТИ И АТРАКТИВИ, ИНИЦИИРАНИ ОТ КЪЩА МУЗЕЙ “ПАНАЙОТ ВОЛОВ”

Ивета Миленова (ИМ – Севлиево)  ПРИМЕРНИ МАРШРУТИ ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ В СЕВЛИЕВО И СЕВЛИЕВСКО

Пламен Събев (ИМ – Попово)  МУЗЕЙ И БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ В МАЛКИТЕ ОБЩИНИ (СПОДЕЛЕН ОПИТ ОТ ОБЩИНА ПОПОВО)

Борислав Борисов (РИМ – Шумен)  ТУРИЗМЪТ В НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ “МАДАРА” – ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМИ

Проф. д.и.н. Диана Радойнова, доц. д-р Братой Копринаров ( Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас)  БРЪШЛЯН – СРЕЩА НА СТАРИННА ДУХОВНОСТ И (ПОСТ)МОДЕРЕН ТУРИЗЪМ

Тамара Драганова  Село Бръшлян – кръстопът на история, култура, традиции и памет или едно малко кътче от рая

25 June 2014