Разговор с д-р Петко Загорчев

На 10 април, от 17:30 ч. в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” ще се състои среща разговор с д-р Петко Загорчев на тема „Конвенционалната и неконвенционалната медицина”.

Д-р Петко Загорчев е лекар хомеопат; завежда Отделението за анестезиология и интензивно лечение и е координатор по лечебната дейност в МБАЛ – Шумен; както и регионален координатор по органно донорство. Член е на Съюза на научните работници в България, на научните дружества по анестезиология и токсикология и на Балканския лекарски съюз. Към момента е председател на Управителния съвет на Българската медицинска хомеопатична организация и заместник-председател на Районната лекарска колегия в Шумен.

Срещата разговор с д-р Петко Загорчев е в рамките на програмата на РБ „Стилиян Чилингиров” за събития по превенция на здравето и се осъществява с финансовата подкрепа на „Алкомет” АД.

08 April 2019