Увод в програмирането (Java) / Евгений Кръстев

Книгата цели създаването на основни умения за програмиране на Java чрез прилагане на утвърдени добри практики в обектно-ориентираното програмиране в средата на NetBeans. Прави се въведение в програмирането на интерактивен графичен потребителски интерфейс на JavaFX, като се използват достъпни визуални средства на SceneBuilder с цел затвърждаване на придобитите знания по обектно-ориентирано програмиране. Кратък тест и задачи в края на всяка глава позволяват да се провери нивото на новите знания и умения.

Учебникът е първа част от курс по програмиране на Java, предназначен за студентите от специалността „Математика и информатика“ на Факултета по математика и информатика на Софийския университет, но може да се ползва от всички, които се интересуват от обектно-ориентирано програмиране.

08 April 2019