Средни училища

Природоматематическа гимназия “Нанчо Попович”

Шумен, ул.”Кирил и Методий” №68
Директор:
тел.: 054/850 232
Пом. дир.:
тел.: 054/850 233
Канцелария:
тел.: 054/850 231
e-mail: pmg.shumen@abv.bg
Уебстраница


Гимназия с преподаване на чужди езици “Никола Йонков Вапцаров”

гр. Шумен, бул. Мадара 36
тел./факс : 054/860 153
е-мейл : gpche_shu@abv.bg
Уебстраница


СУ “Йоан Екзарх Български”

гр. Шумен, ул. “Преслав” №1
Директор:
тел.: 054/860 018
Пом. директори:
тел.: 054/860 016
Канцелария:
тел.: 054/862 722
e-mail: hg_shumen@abv.bg
Уебстраница


СУ „Панайот Волов”

гр. Шумен, ул. “Съединение” 100
Директор:
тел.: 054/802 653
Пом. директор:
тел.: 054/802 531
Секретар:
тел.: 054/802 651
e-mail: sou_pv@dir.bg
Уебстраница


СУ “Васил Левски”

гр. Шумен, ул. “Дедеагач” 24
тел.: 054/ 863 530
e-mail: sou@souvl.bg
Уебстраница


СУ “Сава Доброплодни”

гр. Шумен, бул. “Мадара” № 34
Директор:
тел/факс: 054/860 533
Пом. директори:
тел: 054/864 426
Канцелария:
тел: 054/833 162
e-mail: sou_izkustva@abv.bg
Уебстраница


Професионална гимназия по икономика

гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” № 62
Директор:
тел. 054/800 326
факс: 054/800 326
Помощник-директор:
тел. 054/877 136
Счетоводство:
тел. 054/876 851
e-mail: pgi_shumen@abv.bg
Уебстраница


Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт “Христо Ботев”

Телефони за връзка: 054 869 995; 0878 501 207
e-mail: pgmet@icon.bg

Уебстраница


Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии “Проф. д-р Асен Златаров”

гр. Шумен, ул. „Деде Агач” 7 а
Директор:
тел.: 054/869 869
Пом. директор:
тел.: 054/860 256
Уебстраница


Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии

гр. Шумен, бул. “Симеон Велики” 5
тел.: 054/ 864 566
e-mail: pgssht_shumen@mail.bg

Уебстраница


Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия

гр. Шумен, бул. ”В. Преслав” №49
Директор:
тел./факс: 054/876 805
Секретар:
тел.: 054/883 184
email: stroi_tehn@abv.bg
Уебстраница


Помощно училище “В. Друмев”

гр.Шумен, ул.”Милан Борисов” №16
Директор:
тел.: 054/860 349
Пом.директор:
тел.: 054/860 328
Счетоводство:
тел.: 054/860 340
e-mail: pu_vasildrumev@abv.bg


СУ “Трайко Симеонов”

гр. Шумен, ул.”Ген. Драгомиров” №44Б
Директор:
тел.: 054/801 145
Секретар:
тел.: 054/801 146
e-mail: tr_simeonov@abv.bg
Уебстраница


Средно общообразователно духовно училище “Нювваб”

гр. Шумен, ул. “Г. С. Раковски” 36
тел.: 054/800 299 ; 054/800 301
e-mail: sodu_nuvvab@abv.bg
Уебстраница