Още за Шумен

За Шумен

Picture 036 184

Община Шумен е разположена в централната част на Североизточна България, върху площ от 630 кв.км. Град Шумен е общински център с население 80 855 души. В границите на общината са включени 26 съставни селища. Светините на първите български столици Плиска и Велики Преслав, култовият център Мадара и близо 3200 годишната история на града, са жалоните редящи настоящето и бъдещето на този прекрасен кът на България. Природните дадености, богатото историческо и културно наследство, по естествен начин вписват Шумен в европейското културно пространство. Важен административен, културен и просветен център градът е своеобразен феномен с протеклите уникални процеси, записали първите факти в националната културна история:

Първото гражданско честване на Св. Св. Кирил и Методий – 11 май 1813 г.;
Първото килийно училище за девойки – 1828 г.;
Първите училищни самодейни колективи – 1846 г.;
Първият български оркестър от класически инструменти по европейски образец – 1850 г.;
Първата манифактура за производство на бира в България – 1850 г.;
Първото театрално представление – 1856 г.;
Първото класно девическо училище – 1856 г.;
Едно от първите български читалища – 1856 г.;
Начало на българското хорово пеене – 1858 г.;
Първият български духов оркестър – 1881 г.;
Първият български оперетен театър – 1881 г.;

Picture 036 079

В наши дни наситеният с прояви културен календар на града е сериозен ресурс за продължаване и развиване на традицията. Пример за това са: Международният конкурс за пианисти и цигулари “Панчо Владигеров”, Национални ученически хорови празници “Д. Войников”, Друмеви театрални празници “Нова българска драма” Международен фолклорен фестивал, Карнавал на плодородието. В днешно време библиотеките в града и региона са информационни центрове с утвърдени позиции на културни институти.