Начални училища

ІІ ОУ “Д-р Петър Берон”

гр. Шумен, ул. “Съединение” 49
Директор, канцелария, учителска стая:
тел.: 054/ 901 555
Пом. директор:
тел: 054/901 505
e-mail: office@bazovo.com
Уебстраница


ІІІ ОУ “Димитър Благоев”

гр. Шумен, ул.”Харалан Ангелов” № 17а
Директор:
тел.: 054/802 367
Пом. директор:
тел.: 054/802 368
Канцелария:
тел.: 054/875401
e-mail: iiioy@mail.bg
Уебстраница


VІ ОУ “Еньо Марковски”

гр. Шумен, ул. “Нанчо Попович” № 1
тел.: 054/876 913 , 054/872 382
e-mail: ou_eniomarkovski@abv.bg
Уебстраница


ІХ ОУ “Панайот Волов”

гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул. “6-те ястребинчета” №1
Директор:
тел.: 054/828 136
ЗАС:
тел.: 054/828 153
e-mail: shumen_9ou@abv.bg
Уебстраница


НУ “Илия Рачев Блъсков”

гр. Шумен, ул. “Христо Смирненски” №9
Директор:
тел.: 054/861 308
Канцелария:
тел.: 054/862 924
e-mail: nu_irblaskov@abv.bg
Уебстраница


НУ “Княз Борис І”

гр. Шумен, ул. “Тотлебен” 20
тел.: 054/ 874 893
e-mail: daskala_631@abv.bg

Уебстраница