Фондове и каталози

Отдел “Комплектуване”Knigi

 

Комплектуването е основна дейност в библиотеката, съобразена с информационните потребности на нейните читатели и с колекциите, които поддържа и развива. Библиотечният фонд се попълва чрез депозит, покупка и дарения.

Телефон: 054/877 332 вътр. 107
0879 060 073

Работно време: понеделник – петък: от 8.00 ч. до 16.30 ч.
Почивни дни: събота и неделя


Отдел “Обработка и каталози. Фондоопазване”

obrabotka

В отдела се обработват, сигнират и каталогизират постъпилите библиотечни документи. Поддържа се система от каталози в традиционен и електронен вид.Библиотечно-технологичните процеси по обработката на библиотечните документи са автоматизирани. Извършва се ретроспективно попълване на електронните каталози.

Hranilishta

Поддържа:

каталог на книги на български и чужди езици
каталог на периодични издания
каталог на картографски издания
каталог на единични листи
каталог на редки и ценни издания
каталог на българска възрожденска сбирка
Телефон: 054/877 332 вътр.108

Работно време: понеделник – петък: от 8.00 ч. до 16.30 ч.
Почивни дни: събота и неделя