Справочно-информационно обслужване

“Справочно-библиографска и информационна дейност”

Spravochen

Осигурява бърза и точна информация за читателите чрез традиционното библиотечно обслужване, автоматизираните бази данни и Интернет. Поддържа база данни от аналитични описания на статии от книги и сборници. Извършва следните услуги:
писмени тематични библиографски справки за организации, институти, специалисти, дипломанти, аспиранти, устни справки и библиографски консултации;
беседи по библиотечно-библиографски знания. Издава препоръчителни библиографии, библиографски указатели, био-библиографии, препоръчителни списъци за годишнини на личности и събития, свързани с Шумен.

Телефон: 054/877 332 вътр. 106

0879 237 625

Работно време: понеделник – петък: от 8.00 ч. до 18.30 ч.
събота: от 9.00 ч. до 17.00 ч.
Почивен ден: неделя


“Краезнание”

KraeznanieДейностите му са свързани с издирване, събиране, обработване, опазване и пропагандиране на краеведски материали. Подпомага регионални изследвания на специалисти и учащи се. Извършва устни справки, изработва писмени тематични библиографски справки.

Телефон: 054/877 332 вътр. 116

Работно време: понеделник – петък: от 8.00 ч. до 18.30 ч
Почивни дни: събота и неделя