Методичен отдел

Методичен отдел

metodichenОтделът е междинно звено за връзка на 150-те библиотеки от Шуменски регион с Регионалната библиотека, Националната библиотека и Министерството на културата. Извършва координационна и експертно-консултантска дейност – събира, анализира и предоставя информация за статистиката и Министерството на културата за състоянието на библиотеките в региона. Подпомага библиотеките по отношение на цялостната им дейност, координира и организира културни прояви, работа по общи проекти. Отделът подготвя различни квалификационни форми за библиотечните специалисти, подпомага продължаващото им обучение със сбирката от библиотековедски издания – книги и периодика на различни езици и консултации. Посредник е за предоставяне на дарения от книги на библиотеките, получени от издателства, МК, организации, автори, дарители. Популяризира нови практики от национален и международен опит.

телефон:054/877-332 вътр. 115

054/876 809
e-mail: metodistsh@gmail.com

Работно време: понеделник – петък: от 8.00 ч. до 16.30 ч.
Почивни дни: събота и неделя