Детски ясли

Детска ясла №4

гр. Шумен, ул. „Ген. Гурко №2
тел.: 054/800 251


Детска ясла №5

гр. Шумен, ул. „Македония“ №67
тел.: 054/875 598


Детска ясла №6

гр. Шумен, ул. „Марица“ №5
тел.: 054/864 411


Детска ясла №11

гр. Шумен, ул. „Странджа“ №3
тел.: 054/868 965


Детска ясла №13

гр. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ №53
тел.: 054/877 518


Детска ясла №16

гр. Шумен, ул. „Добротица“ №24
тел.: 054/861 201


Детска ясла №17

гр. Шумен, ул. „Съединение“ №10
тел.: 054/866 961