За Шумен

p10

Град Шумен е общински център с население 89 646 души (по данни на ГД ГРАО към 15.12.2016). В границите на общината са включени 26 съставни селища. Светините на първите български столици Плиска и Велики Преслав, култовият център Мадара и близо 3200 годишната история на града, са жалоните редящи настоящето и бъдещето на този прекрасен кът на България. Важен административен, културен и просветен център градът е своеобразен феномен с протеклите уникални процеси, записали първите факти в националната културна история.