Конференция 2017

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

БИБЛИОТЕКАТАПРОЕКЦИИ ВЪВ ВРЕМЕТО

5 – 6 октомври 2017 г.

ПРОГРАМА

5 октомври (четвъртък)

10:00-12:30 ч. Регистрация на участниците

13:00-13:30 ч. Официално откриване

Секция „Исторически ретроспекции”

Фоайе – II етаж

Модератор: Татяна Вътова

13:30 ч. „Дарителството в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”

Марияна Дженева, РБ „Стилиян Чилингиров” – Шумен

13:50 ч. „Българската книга в Сърбия и сръбската книга в България: преводът като пътепоказател”

Елизабета Георгиев, НБ „Детко Петров” – Димитровград, Република Сърбия

14:10 ч. „За библиотеките на българските възрожденски просветители

Милена Георгиева, РИМ – Шумен

14:30 ч. „Как работи музейната сбирка в една библиотека: местната музейна сбирка към Народна библиотека „Детко Петров” в Димитровград, Сърбия”

Весна Николов, НБ „Детко Петров” – Димитровград, Република Сърбия

14:50-15:20 ч.  Кафе пауза

15:20-15:30 ч.  Откриване на изложба „Българската история в художествено слово и образ”

Модератор: Ирина Колева

15:30 ч. „Книгите на Богоров и Богоровци за книгите”

Стойна Илиева, Ивелина Иванова, ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна

15:50 ч. „Библиотеката вчера, днес и утре”

Наталия Неделчева, Библиотека при НЧ „Христо Ботев – 1872” – Нови пазар

Секция „Модерни трансформации”

Фоайе – II етаж

16:10 ч. Електронната библиотека – средство за интегриране на ресурси. Референтен модел на електронната библиотека – DELOS DRLM”

Мария Аврамова, СУ „Св. Климент Охридски”

16:30 ч. „Народна библиотека „Иван Вазов” в услуга на потребителите през новото хилядолетие”

Иван Крачанов, НБ „Иван Вазов” –  Пловдив

16:50 ч. „Културната и обществената дейност на Народната библиотека в Пирот”

Надица Костич, Бояна Митич, Народна библиотека – Пирот, Република Сърбия

19:00 ч. Вечеря в ресторант „Боровец”, парк-хотел „Кьошкове”

6 октомври (петък)

Секция „Модерни трансформации”

Фоайе – II етаж

Модератор: Марияна Дженева

9:00 ч. „Наблюдения върху вътрешните комуникативни процеси в регионалните библиотеки в България”

Светослава Тончева, Столична библиотека

9:20 ч. „Възможности на библиотеката за възпитаване на дигитална грамотност 

Радостина Василева, РБ „Пейо Яворов” – Бургас

9:40 ч. Библиотеката като фестивално пространство”

Даниела Канева-Илиева, Кристиана  Димчева, РБ „Пенчо Славейков” – Варна

10:00 ч. „Доброволчеството в обществените библиотеки в контекста на един неприет закон. Споделен опит от практиката на Регионална библиотека „Любен Каравелов”

Валентина Караджова, РБ „Любен Каравелов” – Русе

10:20 ч. „Дигитализацията в РИМ – Шумен – предизвикателства и възможности”

Галя Атанасова, РИМ – Шумен

10:40-11:00 ч.  Кафе пауза

Модератор: Калина Николова

11:00 ч. „Университет – библиотека – образование и дигиталният достъп”

д-р Мариана Петева, УБ  при ШУ „Епископ Константин Преславски”

11:20 ч. „Трансформация публичных библиотек г. Мелитополя в современные информационно-досуговые центры

Инна Ефименко , Централна библиотека „М. Ю. Лермонтов” – Мелитопол, Украйна

11:40 ч. Регионалната библиотека в Шумен като модератор на иновативни практики за съхраняване на родовата памет”

д-р Красимира Колева, Мелитополски университет „Богдан Хмелницки”, Украйна

12:00 ч. „Румынский лингвист профессор Аритон Врачу (1927-1987) и Болгария

доц. Марина Врачу, Университет „Александър Йоан Куза” – Яш, Румъния

12:20 ч. Дискусия. Закриване на форума.