Проект „Творци без граници”

Tvorci bez granici

За проекта

Буктрейлър

Отзиви

„Творци без граници” – нови практики за съвременен маркетинг на библиотеката” е проект, който Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” защити пред Публики” на Национален фонд „Култура и реализира в периода септември 2014 – май 2015 година.  Идеята на проекта е да зададе нова култура на привличане и участие на аудиторията в библиотечните инициативи, както и да утвърди по-ефективни практики за маркетинг на образованието и културата като аспекти и на библиотечното пространство.

Партньори:

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

Чешкия център в София