Библиотеки включени през 2011 година

По Етап 2011 на програма „Глобални библиотеки – България” кандидатстваха за включване 449 библиотеки от 166 общини в цялата страна. На 12 юли 2011 г. Управителният съвет на програмата одобри 147 кандидатури на библиотеки от 95 общини. От шуменска област ИКТ осигуряване по 3 компютърни конфигурации, мултимедия и принтер ще получат:

Библиотека при НЧ „Просвета -1911” в гр. Плиска, общ. Каспичан;
Библиотека при НЧ „Земеделец – 1903” с. Панайот Волово, общ. Шумен.

По 3 компютърни конфигурации и принтер ще получат:
Библиотека при: НЧ „Васил Левски – 1929” с. Живково, общ. Хитрино;
Библиотека при НЧ „Просвета – 1943” с. Тимарево, общ. Хитрино;
Библиотека при НЧ „Тодор Петков – 1963” гр. Шумен;
Библиотека при НЧ „Христо Ботев – 1927” с. Новосел, общ. Шумен.