Библиотеки включени през 2010 година

beige

logo_globalni

 

Списък на одобрените библиотеки – Етап 2010


 

1. Библиотека при НЧ „Просвета” – община Велики Преслав, с. Троица
2. Библиотека при НЧ „Пробуда” – община Венец, с. Изгрев
3. Библиотека при НЧ „Никола Йонков Вапцаров” – община Върбица, с. Менгишево
4. Библиотека при НЧ „Просвета – 1930” – община Върбица, с.Нова Бяла Река
5. Библиотека при НЧ „Хр. Ботев” – община Каспичан, с. Каспичан
6. Библиотека при НЧ „Каменен Стълб” – община Каспичан, с. Кюлевча
7. Библиотека при НЧ „Пробуда – 1909” – община Никола Козлево, с. Хърсово
8. Библиотека при НЧ „Васил Левски – 1895 село Енево” – община Нови Пазар, с. Енево
9. Библиотека при НЧ „Просвета – 1928” – община Смядово, с. Риш
10. Библиотека при НЧ „Васил Левски” – община Смядово, с. Янково
11. Библиотека при НЧ „Просвета” – община Хитрино, с. Развигорово – 415, с. Единаковци -426, с. Длъжко – 428.
12. Библиотека при НЧ „Светлина” – община Хитрино, с. Студеница
13. Библиотека при НЧ „Просвета” – община Шумен, с. Мадара
14. Библиотека при НЧ „Стилиян Чилингиров” – община Шумен, гр.Шумен
15. Библиотека при НЧ „Асен Златаров” – община Шумен, гр. Шумен, кв. Дивдядово
16. Библиотека при НЧ „Пробуда” – община Шумен, с. Вехтово
17. Библиотека при НЧ „Отец Паисий” – община Шумен, с. Градище