Библиотеки включени през 2009 година

beige

logo_globalni

 

 

Списък на одобрените библиотеки – Етап 2009


 

1. Библиотека при НЧ „Развитие 1874” – община Велики Преслав, гр. Велики Преслав
2. Библиотека при НЧ „Васил Друмев” – община Велики Преслав, с. Драгоево
3. Библиотека при НЧ „Изгрев”- община Венец, с. Венец
4. Библиотека при НЧ „Съзнание” – община Венец, с. Черноглавци
5. Библиотека при НЧ „Г.С.Раковски” – община Венец, с. Ясенково
6. Библиотека при НЧ „Пробуда 1871” – община Върбица, гр. Върбица
7. Библиотека при НЧ „Христо Ботев 1923” – община Върбица, с. Бяла Река
8. Библиотека при НЧ „Просвета” – община Каолиново, гр. Каолиново
9. Библиотека при НЧ „Пробуда” – община Каспичан, гр. Каспичан
10. Библиотека при НЧ „Просвета” – община Каспичан, – с. Могила
11. Библиотека при НЧ „Пробуда 1929” – община Никола Козлево, с.Вълнари
12. Библиотека при НЧ „Пробуда” – община Никола Козлево, с. Никола Козлево
13. Библиотека при НЧ „Христо Ботев” – община Нови Пазар, гр. Нови Пазар
14. Библиотека при НЧ „Просвета” – община Нови Пазар, с. Памукчии
15. Библиотека при НЧ „Братство” – община Смядово, гр. Смядово
16. Библиотека при НЧ „Съзнание” – община Смядово, с. Веселиново
17. Библиотека при НЧ „Пробуда 1929” – община Хитрино, с. Хитрино
18. Рб „Стилиян Чилингиров” – община Шумен, гр. Шумен
19. Библиотека при НЧ „Добри Войников” – община Шумен, гр. Шумен
20. Библиотека при НЧ „Добри Люцканов” – община Шумен, с. Васил Друмев