За проекта “Орхан Памук. Пътешествие към „Музей на невинността”

muzei_Pamuk

В основата на замисъла е да бъде разработена иновативна, базирана на уебтехнологиите и провокираща четенето услуга чрез изработването на интерактивен Пътеводител на литературния пътешественик, който ще присъства в сайта на библиотеката и ще представлява карта за виртуално пътешествие по литературен маршрут с прикачен към всеки обект текстов, снимков, аудио- и видеоматериал. Пътеводителят ще предложи пътешествие по романа „Музей на невинността” на Орхан Памук и ще е основан на: географски показалец на топосите в творбата; литературен маршрут по романа; проучване на бита и културата на Турция от 70-те години на ХХ в. с оглед презентирането на обектите от маршрута; работна експедиция в Истанбул за събиране на фактологически, фотографски и видеоматериал.
Иновативната услуга ще помогне на библиотеката да отговори на изискванията на съвременното общество и да запази позициите си сред широката си читателска аудитория, да провокира четенето сред неактивно четящите и да бъде партньор на институциите, осъществяващи културно-образователния процес.
Изборът на романа „Музей на невинността” на нобеловия лауреат за литература за 2006 г. Орхан Памук като основа на проектната дейност не е случаен и е съобразен със следното:
– Анкетното проучване установи интерес към награждавани съвременни автори.
– Работата върху романа ще представи иновативно културния капацитет на космополитния Истанбул – една от трите световни столици на културата за 2010 г.
– Изборът на небългарски автор е в подкрепа на транснационалното популяризиране и по-доброто разбиране на съвременната стойностна култура и литература – предпоставка за преодоляване на граници в отношенията между хората от различин страни и поощряване на културния респект между Изтока и Запада.