Проект „Баба ме научи”

zababa

За проекта

Филм

Представяне

Отзиви

Проект по програма „Автентичен фолклор” на Национален фонд „Култура”.

Партньор: СНЦ „Мисия Култура”

Резултати: формиране на целевата група за усвояване на традиционни български занаяти и ежеседмични занятия на групата в продължение на осем месеца; изработване на автентична женска носия и кърпи от Шуменския край, на съвременен дамски костюм и шалове с орнаменти на традиционната носия; изложба с проектните изделия; издаване на книжката „Баба ме научи”.