Резултати

Резултати

Дарителска кампания 2010 17 979,46 лв
Дарители 207
физически лица 147
юридически лица 60
книги 1 091 тома
на стойност 10 016,62 лв
абонамент периодика 13 заглавия
на стойност 743,00 лв
вторични суровини 13 256 кг
на стойност 1 723,28 лв
парични постъпления по сметка 5 496,56 лв