Проекти

2020

„Социализиране на непопулярно културно-историческо наследство чрез интерактивни технологии и мултисекторни сътрудничества” – проект на РБ „Ст. Чилингиров” по програма „Културно наследство” – модул „Културни индустрии и културен туризъм” на Национален фонд „Култура”.

Партньор: Туристическа агенция  Авистра ООД – Шумен.

Резултати: разкриване в РБ на компютърен терминал с електронна туристическа карта, представяща културно-историческо наследство от Шуменския регион; представяне на изложба „Шуменският край: културно-историческо наследство”; издаване на едноименна брошура.

Проект по програма на Министерство на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност – 2020” за обогатяване на библиотечните фондове.

Резултати: закупена литература на стойност 25 000 лв.

„Създаване на адаптирани читателски места за хора с увреждания и реновиране на външната архитектурна среда в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – проект на РБ „Ст. Чилингиров” пред Агенцията за хората с увреждания.

Резултати: разкриване на специализирано читателско място, оборудвано с ергономични мебели съобразно потребностите на хората с двигателни увреждания и с интуитивно устройство за изкуствено зрение (OrCam MyEye 2) за хората с пълна или частична зрителна увреда; монтирани парапети и закупена преносима рампа за стълбищната площадка пред централния вход на библиотеката с оглед осигуряване на достъпна архитектурна среда и равен достъп до информация за хората с увреждания; реновиране на съществуващи корозирали статични рампи и метални парапети.

„Шумен през погледа на децата и времето” – проект на РБ в направление „Детски и младежки културни дейности” на Общински фонд „Култура”.

Резултати: организирани летни младежки клубове към РБ: клуб за творческо писане и фотография „Шумен в образи”; клуб „Архитектурата като изкуство”; клуб „Креативният Шумен”.

„Развитие на дигитални колекции и професионално образование на библиотечните специалисти в Шуменска област” – проект на РБ пред Министерство на културата.

Резултати: оказана експертно-консултантска и методическа помощ на читалищни библиотеки от област Шумен; осъществени: четири  изнесени квалификационни обучения за библиотекари в общините Върбица, Велики Преслав, Каспичан и Нови пазар; две професионални обучения за библиотечни специалисти от област Шумен – „Дигитализация на комуникациите: онлайн маркетинг на библиотечни услуги” и „Библиотеките и поколението Z – предизвикателства и възможности”; online регионална кръгла маса „Възможности пред  библиотеките в малките населени места”; организиран пътуващ семинар и обмяната на професионален опит с РБ „Любен Каравелов” – гр. Русе; осигурените две компютърни конфигурации  за обработка на дигитални копия и софтуер за показване на сканирани изображения на статии от книги.

2019

„Социализиране на непопулярно културно-историческо наследство чрез интерактивни технологии и мултисекторни сътрудничества” – проект на РБ „Ст. Чилингиров” по програма „Културно наследство” – модул „Културни индустрии и културен туризъм” на Национален фонд „Култура”.

Партньор: Туристическа агенция  Авистра ООД – Шумен.

Резултати: текуща реализация 2019/2020.

„Библиографски издания с краеведски характер и национална значимост” – проект на РБ „Ст. Чилингиров” пред Общински фонд „Култура”.

Резултати: издадени библиографските указатели „Христо Герчев”, „Панчо Владигеров: нотография, дискография, био-библиографски указател” и „Рали „Стари столици”: 50 години от първия старт”.

Проект по програма на Министерство на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност – 2019” за обогатяване на библиотечните фондове.

Резултати: закупена литература на стойност 22 000 лв.

Проект по програма на Министерство на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност – 2019” – втора сесия, за обогатяване на библиотечните фондове.

Резултати: закупена литература на стойност 5 296 лв.

 E-skills for е-inclusionпроект по програма Еразъм+ в партньорство между Kilcooley Womens Centre (Northern Ireland), Ascociata Consultantilor in Dezvoltare Comunitara (Romania), Association Nationala Bibliotecarilor Romania, Global Libraries Bulgaria Foundation, Function Accccion Libre (Spain), Associazione ARCI (Italy.

Резултати: текуща реализация 2017/2019. Разработване на обучителна програма по компютърна грамотност за уязвими групи с цел задържане на пазара на труда, проведено обучение „Начална компютърна грамотност” за граждани в трудоспособна възраст.

„Generation Code” – партньорски проект, реализиран от Фондация „Глобални библиотеки – България” с подкрепата на Посолството на САЩ зa ocъщecтвявaнe нa дeйнocти пo пpoгpaмиpaнe и пoвишаване на oбщecтвeния интepec ĸъм нoвитe тexнoлoгии.

Резултати: текуща реализация от 2017. Проведени двадесет обучения по забавно програмиране със Скрач и роботчетата Финч в СУ „Васил Левски” – гр. Нови пазар и НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1882” – гр. Попово.

„Четене – здраве – социални умения или Нов маркетинг на библиотеката” – нереализиран проект по програма „Публики” на Национален фонд „Култура”.

2018

„Дигитална среда за културно-историческото наследство на Шумен: Краеведски сайт „Шумен” – проект на РБ „Ст. Чилингиров” в рамките на конкурса „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 2018 на Фондация „Глобални библиотеки – България”

Партньори: библиотеките при НЧ „Тодор Петков – 1963” – Шумен и НЧ „Стилиян Чилингиров – 1963” – Шумен, Общество 528 – Шумен, Регионален исторически музей – Шумен.

Резултати: създаден уебсайт „Шуменски истории”.

„Издаване на двуезичен пътеводител „Възрожденски литературни маршрути: културно-исторически паралели” – проект на РБ „Ст. Чилингиров” пред Общински фонд „Култура”; защитен 2017 г.

Резултати: издаден „Литературен пътеводител : По стъпките на Илия Блъсков, Васил Друмев, Добри Войников, Сава Доброплодни и Стилиян Чилингиров”.

„И библиотеката – сцена за млади” – проект на РБ по програма „Дебюти” на НФ „Култура”; защитен 2017 г.

Партньори: Телевизия Шумен, Радио Шумен, НЧ Христо Ботев – 1972 – Нови Пазар, ШУ Епископ Константин Преславски”, СУ Сава Доброплодни – Шумен.

Резултати: организиране и представяне на фотоизложбата „Светлините на града” на Мустафа Мустафов; организиране на клавирен концерт и представяне на пианистите Мила Михова и Николай Желязков от Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”; организиране на две срещи разговор с Йордан Радичков – младши и представяне на книгите му „Малка човешка мелодия”, „Игра на гъски” и „Двеста линейки на час” – в РБ и в гр. Нови пазар; организиране и представяне на изложба релефи „Илюзии” на Исмаил Юсуфов; създаване и популяризиране на видеовизитки на представените творци.

2017

Проект „Е-skills for E-inclusion“– Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен  е партньор на Фондация „Глобални библиотеки – България“ за изпълнението на проект „Е-skills for E-inclusion“, чиято основна цел е разработване на обучителна програма по компютърна грамотност за уязвими групи за улесняване на достъпа им до пазара на труда.

Партньор: Фондация „Глобални библиотеки – България“.

2016

„Литература на несъгласието и съвременност: „Несъгласни думи” на Димитър Бочев и „Аудиенция” на Вацлав Хавел” – партньорски проект пред Общински фонд „Култура” – 2016.

Партньор: СНЦ „Мисия Култура”.

Резултати: реализиране на инициативи, обединени от дисидентската тематика и съвместяващи честването на 80-годиншнината от рождението на Вацлав Хавел и на Чешките дни в Шумен: представяне на: Димитър Бочев и книгата му „Несъгласни думи”, пиесата „Аудиенция”, фотодокументалната изложба „Вацлав Хавел. Политика и съвест” и документалния филм „Животът според Вацлав Хавел”.

„Библиотеката на ХХІ век – практики, комуникации, ефективност”: Сборник с доклади от национална научна конференция с международно участие. Шумен, 2016” – проект на РБ „Ст. Чилингиров” пред Общински фонд „Култура” – 2016.

Резултати: издаден сборник „Библиотеката на ХХІ век – практики, комуникации, ефективност”.

„Литературни пътеки – места на паметта. Образование и туризъм” – проект на РБ „Ст. Чилингиров“ по програма „Публики” на Национален фонд „Култура” – текуща реализация 2015/2016.

Партньори: ШУ „Епископ Константин Преславски”, Литературно-художествен музей „Чудомир”, Фондация „Чудомир” – гр. Казанлък.

Резултати: издаване на литературен пътеводител по художествено наследство на Чудомир „Места на паметта”; организиране и представяне на: изложба репродукции на Чудомирови рисунки, фотоизложба „Турция. Хора и улици” на доц. Пламен Шуликов и театрално-сценични прочити на Чудомирови разкази.

Текущи проекти:

„Синьото богатство водата” – проект на РБ „Ст. Чилингиров” в рамките на конкурса „Библиотеката – активен участник в обществения живот” на Фондация „Глобални библиотеки – България”.

Партньори: СНЦ „АлДоРа” – Шумен, НЧ „Развитие – 1874” – Велики Преслав, НЧ „Просвета – 1928“ – с. Троица, община Велики Преслав. Резултати: текуща реализация 2016/2017.

„Руската култура – визуални форми на популяризиране” – проект на РБ „Ст. Чилингиров” пред Фонд „Руский мир” – в очакване на одобрение.

Партньори: Руски културно-информационен център – София, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Фондация „Устойчиво развитие за България”, Руски клуб „Славяне 2000”, НБ „Св. св. Кирил и Методий”, НБ „Иван Вазов” – Пловдив, РБ „Пенчо Славейков” – Варна.

Резултати: планирана реализация 2017/2018.

2015

Проект „Творци без граници” – нови практики за съвременен маркетинг на библиотеката”, защитен по програма „Публики” на Национален фонд „Култура”. Проектът се реализира в две тематични направления: „Кино и литература” /продължение от 2014 г./ и „Театър и литература” /реализиран през 2015 г./.
Резултати: по направление „Театър и литература” – реализиране на театрални сцени и двуезичен /на български и на английски език/ буктрейлър по романа на Алан Бенет „Книжният гамбит на кралицата”.

„Моята зелен@ библиотека“ – проект пред Общински фонд „Култура”.
Партньор: СНЦ „Мисия Култура”.
Резултати: озеленяване на градинското пространство пред Детски отдел; лятна детска работилница за приложно изкуство.

„Сцена за млади“ – проект на СНЦ „Мисия Култура” в партньорство с РБ пред Общински фонд „Култура”.
Резултат: представяне на театрално-сценична адаптация на „Бяла приказка” от Валери Петров на заключителното тържество на Деветата лятна работилница за изкуство 2015; отпечатана брошура „Валери Петров и децата”; DVD със запис на театралното представление.

Проект към Министерство на културата за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2015 г. По проекта са усвоени 2 000 лв.

2014

„Творец без граници – Николай Гундеров” – проект пред Общински фонд „Култура”.
Партньор: СНЦ „Мисия Култура”.
Резултати: фотоизложба с избрани моменти от личния и творчески път на Николай Гундеров; промотиране на пиесата „Хористи” /двуезично издание на български и чешки език/; сценично представяне на избрани моменти от пиесата „Хористи”.

„Лятна фотошкола за деца „Шумен през моите очи” – партньорски проект със СНЦ „Мисия Култура” пред Общински фонд „Култура”.
Резултати: фотоизложба „Шумен през моите очи”.

„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2014 г. – проект към Министерство на културата за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници. По проекта са усвоени 9 000 лв.

„Творци без граници” – нови практики за съвременен маркетинг на библиотеката” – защитен по програма „Публики” на Национален фонд „Култура”. Проектът се реализира в две тематични направления: „Кино и литература” /текущо/ и „Театър и литература” /предстои реализирането му през 2015 г./

2013

„Пътуване без граници и бариери” – проект пред Общински фонд „Култура”.
Резултат: организиране на летен детски клуб „Пътуване без граници и бариери”.

„Творците на Шумен в диалог с Европа” – партньорски проект със СНЦ „Мисия Култура” пред Общински фонд „Култура”.
Резултат: създаване на виртуална изложба „Творците на Шумен”.

„Локалното пространство в глобалния свят: е-краеЗнание” – съвместен проект по програма „Глобални библиотеки – България” – грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013 с библиотека при НЧ „Братство – 1860” – гр. Смядово и библиотека при НЧ „Просвета – 1930” – с. Нова Бяла река, община Върбица, област Шумен.
Партньор: СНЦ „Мисия Култура”.
Резултат: създаване на краеведския сайт „Шуменският край – история, традиции, обичаи”.

„Книгите – интерактивни практики за нов маркетинг на библиотеката” – проект по програма „Публики” на Национален фонд „Култура”.
Резултати: разкриване на творческо ателие за създаване на артинсталация „Книгата”; създаване и представяне на артинсталацията чрез пърформанс.

„Различната библиография „Кратки фолклорни жанрове” – проект пред Общински фонд „Култура”.
Резултат: издаване на библиографския указател „Кратки фолклорни жанрове”.

2012

„Дискусионна маса – НеКонференция на тема „Успешни практики за стимулиране на детското четене в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – проект по програма „Публики” на Национален фонд „Култура”.
Резултати: Под наслов „В пъстрия свят на Тошко Африкански” библиотеката организира детските ателиета „Тошко и приказките”, „Тошко и книгите”, „Тошко и куклите”, „Тошко и театъра”; създаване на ръчноизработената книжка „Новите приключения на Тошко Африкански в XXI век”

„Стилиян Чилингиров – „Последният възрожденец” – проект по краеведската програма на библиотеката „Литературни маршрути – възрожденски творци” пред Общински фонд „Култура”.
Резултати: изготвяне на литературен маршрут, свързан с живота и делото на Стилиян Чилингиров; издаване на „Литературен пътеводител” и карта на литературния маршрут; литературно-краеведска експедиция по проектния маршрут.

„Лятна работилница за изкуство 2012 „Здрави, умни, талантливи” – партньорски проект със СНЦ „Мисия Култура” пред Общински фонд „Култура”.
Резултати: организиране на лятна Детска работилница за изкуство с ателиетата „Информирани и здрави” и „Пътуване в миналото”; издаване на книжката „Любими игри от отминали дни”.

„Финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници” – проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2012 г. на Министерство на културата.
Резултат: закупена литература на обща стойност 16 300 лв.

„Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – 90 години културна институция с европейски облик” – проект пред Общински фонд „Култура”
Резултат: издаване на сборника „За книгите, библиотеките и хората в тях” с докладите от Националната конференция с международно участие „За книгите, библиотеките и хората в тях” – Шумен, 27-28 септември.

2011

„Сава Доброплодни – културни послания” – самофинансиран проект по краеведската програма на библиотеката „Литературни маршрути – възрожденски творци”.
Резултати: издаване на „Литературен пътеводител” и карта на литературните маршрути по проекта; пътуващ семинар по литературно-краеведски проектен маршрут.

„Творец, библиотеки, читатели – сборник с доклади от международна конференция, посветена на 130 години от рождението на Стилиян Чилингиров” – проект пред Общински фонд „Култура”.
Резултат: издаване на сборника „Стилиян Чилингиров” с докладите от Националната научна конференция с международно участие „Творец, библиотеки, читатели”.

„Четенето става интересно” – партньорски проект със СНЦ „Мисия Култура” пред Общински фонд „Култура”.
Резултати: организиране на зимно детско ателие; създаване на мултимедийна презентация „До остров Корфу и назад”.

„Финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници” – проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2011 на Министерство на културата.
Резултат: закупена литература на обща стойност 15 000 лв.

2010

„Изложба „Карнавална магия” – партньорски проект със СНЦ „Мисия Култура” пред Общински фонд „Култура”.
Резултат: фотодокументална изложба пана „Карнавална магия”.

„Добри Войников – културни послания” – проект пред Общински фонд „Култура” по краеведската програма на библиотеката „Литературни маршрути – възрожденски творци”.
Партньори: Регионален исторически музей – Шумен, Къща музей „Добри Войников”, СНЦ „Мисия Култура”, РНБ „П. Р. Славейков” – Велико Търново, НЧ „Напредък”.
Резултати: изготвяне на литературни маршрути, включващи свързани с живота и делото на Добри Войников места; издаване на „Литературен пътеводител” и карта на литературните маршрути по проекта; осъществяване на литературно-краеведска експедиция; фотоизложба, представяща литературно-краеведската експедиция.

„Преустройство на съществуващи санитарно-хигиенни помещения и приспособяването им за самостоятелно посещаване от хора с увреждания” – проект пред Агенцията за хората с увреждания.
Резултати: ремонт на санитарно-хигиенните помещения при входа на „Детски отдел” и на втория етаж на библиотеката.

„Орхан Памук. Пътешествие към „Музей на невинността” – самофинансиран проект по библиотечните програми „Литературни маршрути” и „Нобелови лауреати за литература”.
Партньори: Голяма Община – Истанбул, Модна академия – Истанбул, Генерално консулство на Република Турция в Бургас, ШУ „Еп. К. Преславски”.
Резултати: изработване на литературен маршрут по романа „Музей на невинността”; работно пътуване в Истанбул; мултимедийна презентация и фотоизложба, представящи пътуването в Истанбул; дискусия на тема „Романът „Музей на невинността” на Орхан Памук”.

2009

„Глобални библиотеки – България” – библиотеката става целева по програмата.
Резултати: привлечени като целеви по програмата 42 читалищни библиотеки от област Шумен; осъществени в периода 2011–2013: 53 обучения в направленията на програмата и 4 тематични работни срещи; техническо преоборудване на Обществения информационен център и оборудване на Обучителен център в РБ „Стилиян Чилингиров”.

„Васил Друмев – „Нещастна фамилия” – проект пред Общински фонд „Култура” по краеведската програма на библиотеката „Литературни маршрути – възрожденски творци”.
Резултати: организиране на лятна фотошкола „Погледи през обектива”; изготвяне на литературни маршрути по творбата на Васил Друмен „Нещастна фамилия”; издаване на „Литературен пътеводител” и карта на литературните маршрути по проекта; осъществяване на литературно-краеведска експедиция; фотоизложба на участници в лятна фотошкола „Погледи през обектива”, представяща литературно-краеведската експедиция.

„Провеждане на Национална конференция „Информационното обслужване в съвременната европейска библиотека – опит, проблеми, решения” – проект пред Общински фонд „Култура”.
Резултат: организиране на национална научна конференция по темата на проекта.

„Артателие „Магия от хартия” – партньорски проект със СНЦ „Мисия Култура” пред Общински фонд „Култура”.
Резултат: организиране на артателие по темата на проекта.

„Баба ме научи – шуменските носии в миналото и днес” – проект по програма „Автентичен фолклор” на Национален фонд „Култура”.
Партньор: СНЦ „Мисия Култура”
Резултати: формиране на целевата група за усвояване на традиционни български занаяти и ежеседмични занятия на групата в продължение на осем месеца; изработване на автентична женска носия и кърпи от Шуменския край, на съвременен дамски костюм и шалове с орнаменти на традиционната носия; изложба с проектните изделия; издаване на книжката „Баба ме научи”.

2008

„Глобални библиотеки – България” – участие в планиращата фаза на програмата.

„Литературни маршрути – Илия Р. Блъсков, „Изгубена Станка” – проект по краеведската програма на библиотеката „Литературни маршрути – възрожденски творци” пред Общински фонд „Култура”.
Резултати: организирана Лятна школа за хора с фотоапарати; разработване на литературен маршрут по проектната творба; осъществяване на литературно-краеведска експедиция по маршрута; фотоизложба „Мост към миналото” на участниците в лятна фотошкола и в литературно-краеведската експедиция.

„Финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници” – проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2008 на Министерство на културата.
Резултат: закупена литература на обща стойност 33 333 лв.

„Вечер на Фрида Кало” – проект по програмата на библиотеката „Непознатите познати” пред Общински фонд „Култура”.
Партньор: Художествена галерия „Елена Карамихайлова” – Шумен.
Резултати: изложба репродукции на картини на Фрида Кало, мултимедийна презентация за живота на художничката, прожекция на филма „Фрида”.

2007

„Финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници” – два проекта по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2007 на Министерство на културата.
Резултат: закупена литература на обща стойност 20 000 лв.

„Споделени красоти: с поглед към планините: Панорама на планинарското кино и екстремните спортове” – проект пред Общински фонд „Култура”.
Резултат: организирана I Панорама на планинарското кино и екстремните спортове.

„Да спасим децата от улицата: Детска работилница за изкуство” – проект пред Общински фонд „Култура”.
Резултат: реализирана лятна Детска работилница за изкуство 2007 с Клуб „Детето, природата и изкуството”, Ателие по приложно изкуство „Как се правят кукли” и Клуб „Словотворчество”.

„Квалификационен семинар за библиотекари от Шуменски регион на тема: „Библиотеката – информационен център : Тенденции в автоматизацията на библиотечните процеси – комплектуване, каталогизация, обслужване на читатели” – проект пред Общински фонд „Култура”.
Резултат: осъществяване на Квалификационен семинар „Библиотеката – информационен център : Тенденции в автоматизацията на библиотечните процеси – комплектуване, каталогизация, обслужване на читатели”.

„Американски центрове” – програма на Държавния департамент на САЩ.
Резултат: оборудван American corner в Чуждоезикова читалня на библиотеката.

„Орхан Памук и градът Истанбул. Балкански паралели” – проект пред Общински фонд „Култура” по програмите на библиотеката „Литературни маршрути” и „Нобелови лауреати за литература”.
Партньори: Държавна библиотека Баязид – Истанбул, Институт по балканистика към БАН, Издателство „Еднорог”.
Резултати: изработване на литературен маршрут по романа на Орхан Памук „Истанбул”; работно пътуване в Истанбул с обхождане на обектите от литературния маршрут; организирана кръгла маса „Балканите и европейската културна идентичност”; представяне на романа „Истанбул”; видеопрезентация на проектното пътуване в Истанбул; фотоизложба „Орхан Памук и градът Истанбул. Фотографски есета”.

„Адаптиране на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен със съоръжения за достъп на хора с увреждания” – проект пред Агенцията за хора с увреждания.
Резултати: изградени подходи за инвалиди към каталожната зала и входа на „Детски отдел” (2008); монтиран специализиран асансьор, свързващ двата етажа на библиотеката и осигуряващ достъп на лица с увреждания.

2006

„Да спасим децата от улицата : децата ни творци в Интернет пространството” – проект пред Общински фонд „Култура”.
Резултати: създаване на детски фенсайт; оборудване на зала за нови информационни технологии и Интернет в „Детски отдел”.

„Опазване на исторически документи” – проект по програма SPA на Корпуса на мира с финансиране от Американската агенция за международно развитие.
Партньор: Община Шумен.
Резултат: оборудване на Дигитално студио – второто в страната след това в НБКМ.

„История на просветното дело в Шуменския край” – проект пред Общински фонд „Култура”.
Резултат: издаден библиографски указател „История на просветното дело в Шуменския край”.

„Децата на Шумен и Стилиян Чилингиров – продължената традиция: как се прави книга?” – проект пред Общински фонд „Култура”.
Резултат: издадена книжка „Смейте се, смейте, очички!” с най-популярните стихове на Стилиян Чилингиров.

„Финансова подкрепа на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – гр. Шумен за обновяване фондовете й с нова литература за повишаване на нейните културни, образователни и информационни възможности” – проект пред Министерство на културата.
Резултат: закупена литература на обща стойност 14 000 лв.

2005

„Българската художествена литература в нашите библиотеки – 2005” – проект пред Министерство на културата и туризма.
Резултат: закупена литература на обща стойност 314 лв.

„Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки” – проект на Съюза на библиотечните и информационните работници в България и Британския съвет в София.
Резултат: обновяване на автоматизираното читателско място в библиотеката за незрящи хора.

„Издаване на своден каталог на старопечатните издания на трите най-големи библиотеки в град Шумен” – проект пред Общински фонд „Култура”.
Резултат: издаване на своден каталог „Старопечатни издания българска възрожденска книжнина 1806-1878 г.”, издание на РБ „Стилиян Чилингиров”, библиотека при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и Народно читалище „Добри Войников”.

2004

Проект „ABLE” („Обмен на библиотечен опит: пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги”, или „Американско-български библиотечен обмен”) – проект на Ресурсен център за международна дейност – Айова, САЩ, с партньори: Асоциация на библиотеките – Колорадо, САЩ, и Съюз на библиотечните и информационните работници в България.
Резултати: обособяване на Обществен информационен център, оборудван с четири компютъра и скенер (2005); установяване на партньорски връзки с Публичната библиотека „Карнеги-Стаут” – гр. Дюбюк, Айова, САЩ и едномесечна специализация на библиотечен специалист от Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” в библиотеката партньор (2006); партньорско посещение на Нанси Болт, главен библиотекар на щата Колорадо и изпълнителен директор на проект „АВLЕ”, Сюзън Хендрикс, директор на партньорската Публична библиотека „Карнеги-Стаут”, и Ребека Милър – оценител по проекта. (2006); семинар на тема „Библиотеката – обществено-информационен център” (2006).

„Помощ за библиотеките – 2004” – проект пред Национален център за книгата към Министерство на културата.
Резултат: закупена литература на обща стойност 1997,42 лв.

„Традиционното четене, новите носители на информация и новите информационни технологии в работата с децата читатели” – проект пред Общински фонд „Култура”.
Резултати: За читателите на „Детски отдел” са закупени компютър, принтер, софтуер и електронни книги; обособено е работно място за ползване на компютър в читалнята на отдела.

2003

„Актуализиране информационната стойност на библиотечния фонд чрез обогатяването му с новоизлизащи заглавия от всички области на знанието” – проект пред Общински фонд „Култура”.
Резултат: закупена литература на обща стойност 3040 лв.

2002

Проект пред Общински фонд „Култура” за реализиране на „Празници на детската книга и изкуствата за деца в Шумен”.

Проект пред Общински фонд „Култура” за издаване на библиографски указател „Мадара – историко-археологически резерват”.