Симпозиум 2014

ПРОГРАМА

на Международен симпозиум

 „Християнство и култура”

Секция „Библиотеки, колекции и архиви

23 – 24 октомври 2014 година

 

23 октомври 2014

12.30 – 13.30 ч.

Регистрация на участниците в секция „Библиотеки, колекции и архиви”

Фоайе ІІ етаж

13.30 – 13.45 ч.

Откриване на секция „Библиотеки, колекции и архиви”

13.45 – 14.00 ч.

Информационна система на Държавна агенция архиви: нива на търсене на информация – Антония Панева – началник отдел, Държавен архив – Шумен

14.00 – 14.15 ч.

Библиографски извори за литература по християнска книжнина в България в началото на 21 век – доц. д-р Александър Ковачев – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

14.15 – 14.45 ч.

Уникално богатство от книжовната съкровищница на БАН -, Даниела Атанасова, Габриела Йончева и Дарина Илиева – Централна библиотека на БАН

14.45 – 15.00 ч.

Петър Увалиев и неговата лична библиотека – Галина Колева – РБ „Дора Габе” – Добрич

15.00 – 15.30 ч.

Кафе пауза

15.30 – 15.45 ч.

Библиографски ресурси на обществените библиотеки в Интернет – д-р Красимира Александрова – УНИБИТ

15.45 – 16.00 ч.

Богословски книги в колекцията „Редки и ценни издания” и ръкописи от дигиталната библиотека на РБ „Проф. Боян Пенев” – Разград – Галя Ралева – РБ Разград

16.00 – 16.15 ч.

Старопечатни, редки и ценни издания в Библиотеката на Шуменския университет – д-р Йорданка Москова – Библиотека ШУ „Епископ Константин Преславски”

16.15 – 16.30 ч.

Представяне на сайта „Шуменски край”, проект на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен – Ваня Борисова, Марияна Петкова

16.30 – 16.45 ч.

Проектите „Коменски” за насърчаване на четенето – Евгения Цветанова – директор на ЦДГ „Братя Грим” – Шумен

16.45 ч.

Дискусия

19.00 ч.

 

24 октомври 2014

9.30 – 10.00 ч.

Кафе

Фоайе ІІ етаж

10.00 – 10.30 ч.

Приветствие към участниците в международния симпозиум „Християнство и култура” от официалните гости

Заседателна зала

10.30 – 10.45 ч.

Дигиталните сбирки и регионалната библиотека – д-р Данко Георгиев – Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен

10.45 – 11.00 ч.

Социалните партньорства и иновационното развитие на публичните библиотеки – главни съставки на регионалната и национална културна политика – Анелия Мутафчиева-Христова – РБ „Априлов – Палаузов” – Габрово

11.15 – 11.30 ч.

Проект „Забавна финансова грамотност” на РБ „Любен Каравелов” – Русе

11.30 – 11.45 ч.

За една книга от библиотеката на Емилиян Станев…/Рецепция на книгата на Е. Ренан “Апостолите” в творчеството на Ем. Станев/ – д-р Радка Пенчева – Къща-музей „Емилиян Станев” – В. Търново

11.45 – 12.00 ч.

Представяне на новата функционалност на сайта на Столична библиотека – Велислава Маринова – Столична библиотека – София

12.00 – 13.00 ч.

Обедна почивка

13.00 ч

Дискусия