Конференция 2019

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„БИБЛИОТЕКИТЕ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО”

7-8 октомври 2019 г.

Форумът се организира с подкрепата на ИЦ „Европа Директно” – Шумен

ПРОГРАМА

7 октомври (понеделник)

12.00-12.45 ч. Регистрация на участниците

13.00-13.15 ч. Официално откриване

Секция I

фоайе – II етаж

Модератор: Татяна Вътова

13.15-13.30 ч. „Библиотека и национално културно наследство”

ас. д-р Надежда Томова, УниБИТ

13.35-13.50 ч. „Един възможен модел за социализация на българското културно наследство”

проф. д-р Оля Харизанова, СУ „Св. Климент Охридски”

13.55-14.10 ч. „Световното културно наследство на международната универсална библиография (Райониране и картографиране на авторските ретроспективни вторично-документални форми в електронна библиотека UNIVERSALICA)”

проф. Александра Куманова, УниБИТ

доц. д-р Никола Казански, Централна библиотека на БАН

ас. д-р Николай Куртев Василев, УниБИТ

14.15-14.30 ч. „Европейското книгопечатане и българската печатна книга”

д-р Данко Георгиев, РБ „Стилиян Чилингиров”

14.35-14.50 ч. „За педагогическите трудове на Стилиян Чилингиров”

д-р Милена Георгиева, РИМ – Шумен

14.50-15.20 ч. Кафе пауза

Модератор: Марияна Дженева

15.20-15.35 ч. „Ролята на библиотеките за съхраняване на устна история и традиции”

д-р Силвия Станчева, СУ „Св. Климент Охридски”

15.40-15.55 ч. „Културното наследство се пази и в библиотеката : Примерът на Народна библиотека „Детко Петров” в Цариброд”

Елизабета Георгиев, Албена Милев, НБ „Детко Петров” – Цариброд, Р Сърбия

16.00-16.15 ч.

„Деветото изкуство като пазител на културното наследство в Пирот”

Надица Костич, Бояна Митич, Народна библиотека – Пирот, Р Сърбия

16.20-16.35 ч. „Центровете „Европа Директно” – възможности за сътрудничество”

Росица Василева, ИЦ „Европа Директно” – Шумен

Секция II

Заседателна зала

Модератор: Ирина Колева

13.15-13.30 ч. „Културен паметник, транслатор на знания, източник на иновации: за ролята и мястото на библиотеките по отношение на европейското културно наследство”

доц. д-р Евгения Русинова, УниБИТ

13.35-13.50 ч. „Демократизация на достъпа до писменото културно наследство на библиотеките днес”

доц. д-р Юлия Савова, УниБИТ

13.55-14.10 ч. „Библиотечни поредици в българската книжна индустрия между двете световни войни: европейски и световни образци”

проф. д-р Лъчезар Георгиев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

14.15-14.30 ч. „Финландските библиотеки – двигател на междукултурния диалог”

Деница Атева, РБ „Петър Стъпов” – Търговище

14.35-14.50 ч. „Стандарти и препоръки при дигитализация на аналогови обекти в институциите на паметта”

инж. Георги Петров, СУ „Св. Климент Охридски”

14.50-15.20 ч. Кафе пауза

Модератор: Калина Николова

15.20-15.35 ч. „Библиотеката като център за безопасно съхранение на колекции и тяхното опазване”

д-р инж. Искра Цветанска, УниБИТ

15.40-15.55 ч. „Модерна библиотечна архитектура и съвременни книжни колекции в Латинска Америка”

гл. ас. д-р Стела Георгиева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

16.00-16.15 ч. „Библиотеките като ресурс в музейната педагогика”

д-р Милена Георгиева, РИМ – Шумен

Секция III

Обучителен център

Модератор: Николай Лазаров

13.15-14.50 ч. „Дигитализиране на културно наследство”

Работна среща на IT специалисти от обществените библиотеки

Съпътстващи събития

16.40-17.10 ч., фоайе – II етаж

Презентация на мебели за обзавеждане на библиотека

Красимир Моллов

„Акварел” ООД – Пловдив

Каталожна зала

Фотодокументална изложба „За книгите, библиотеките и хората в тях”

Изложбена зала

Фотодокументална изложба „Нобеловите награди за литература”