Конференция 2016

Национална конференция с международно участие

„Библиотеката на XXI век – практики, комуникации, ефективност”

ПРОГРАМА

8 септември (четвъртък)

 

СЕКЦИЯ „Ефективни библиотечни практики”

Модератор: Татяна Вътова

13:10-13:20 ч. Трансформация на библиотеките и знаниевите институции в интерактивни медийни центрове. Ще успеем ли?”

проф. д-р Александър Димчев, Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”

13:25-13:35 ч. „Къде си вярна, ти, любов библиотечна?”

доц. д-р Петър Стоянович, Институт за исторически изследвания БАН

13:40-13:50 ч. Опазване и съхранение на документи чрез метода аноксия в НБКМ

доц. д-р Красимира Александрова, НБКМ, инж. Искра Цветанска, УниБИТ LibLab, Христо Златанов, „Хрикат – съхранение и опазване на културно наследство” ЕООД

13:.55-14:05 ч. „Създаване на сайт Дигитална библиотека на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – концепция и разработване”

Захари Ангелов, уебдизайнер, Николай Лазаров, РБ „Стилиян Чилингиров“ Шумен

14:10-14:20 ч. „Библиотечни и издателски дейности за иновативно съхраняване и популяризиране творчеството на Нобеловия лауреат за литература Жузе Сарамагу в Португалия и България“

проф. д-р Лъчезар Георгиев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

14:25-14:35 ч. „Разработване и дизайн на библиотечни услуги: подход Xlibris”

Радка Калчева, РБ „Пенчо Славейков” Варна

14:40-15:10 ч.   Кафе пауза

Модератор: Марияна Дженева

15:10-15:20 ч. „Мястото и ролята на библиотеките в стратегическите планове за развитие на ИФЛА и Европейския съюз за периода 2016-2021 г.

ас. д-р Елисавета Цветкова, УниБИТ София

15:25-15:35 ч. „Библиотечни и издателски практики за популяризиране на детската книга и четене в португало- и испаноезичните страни“

д-р Стела Георгиева, ВТУ „Св. св. Кирил  и Методий”

15:40-15:50 ч. „Ролята на училищните библиотеки в Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ и Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн за развиване на умения и компетентности чрез инициативи с познавателно-развлекателен характер”

Людмила Иванова, ПГТМД – София, Рени Велкова, НПГПТО „М. В. Ломоносов“ – София

15:55-16:05 ч. „Тотална промяна или творческа рекомбинация на „библиотечния код”

Анелия Мутафчиева-Христова, РБ „АприловПалаузов” Габрово

16:10-16:20 ч. Проблемът за опазването и популяризирането на културно-историческото наследство на регион Кюстендил в контекста на институционалното сътрудничество

София Пейчева, РБ „Емануил Попдимитров” Кюстендил

16:25-16:35 ч. „Споделено използване на електронни учебни ресурси от дигитални колекции в университетските библиотеки

Ваня Аврамова, Химикотехнологичен и металургичен университет, Виолета Канева, Лесотехнически университет София

16:40-16:50 ч. „Развитие на обучителните програми за граждани в Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив”

Стефка Илиева, Ангелина Ставрева, НБ „Иван Вазов” Пловдив

16:55-17:20 ч.  Думи за Стилиян Чилингиров

Ангел Радушев, зограф, родственик на Стилиян Чилингиров

17:30-18:30 ч.  Разходка в миналото с експозициите на РИМ – Шумен

 

 

9 септември (петък)

СЕКЦИЯ „Ефективни библиотечни практики”

Фоайе II етаж

Модератор: Ирина Колева

9:00-9:10 ч. Превантивна дейност и опазване на материалите с органичен произход

Галина Цекова, Милена Андреева, РИМ Шумен

9:15-9:25 ч. „Българските библиотеки на ХХІ век и митовете за дигитализацията”

д-р Данко Георгиев, РБ „Ст. Чилингиров” Шумен

9:30-9:40 ч. „Управление – ефикасност и ефективност”

Светлозар Стоянов, АИМ при БАН Филиал Шумен

9v45-9:55 ч. Библиотеката – партньор за всички

Ася Атанасова, РБ „Петър Стъпов” Търговище

10:00-10:10 ч. „Словесното разказвателно умение на деца в театър и картини”

Мадлена Герова, РБ „Пенчо Славейков” Варна

10:15-10:25 ч. „Неформалното образование и библиотеките – ролята на библиотеките в насърчаването на българския език, литература и култура в Сърбия: библиотеките в Димитровград и Босилеград”

Елизабета Георгиев, НБ „Детко Петров” Димитровград, Р Сърбия

10:25-10:40 ч.  Кафе пауза

10:40-10:50 ч. „Съсредоточаване върху гъвкавия фокус: услуги и програми за тийнейджъри в обществените библиотеки в Сърбия”

Милица Матиевич, Библиотека „Димитрие Туцович” Лазаревац, Р Сърбия

10:55-11:05 ч.  „Читателската значка – от азбуката на Вук до безкрайната фантазия”

Надица Костич, Народна библиотека Пирот, Р Сърбия

11:10-11:20 ч. „Целият свят е една библиотека: практически опит за формиране на младежката библиотечна публика”

Милое Радович, НБ „Стефан Първовенчани” Кралево, Р  Сърбия

11:25-11:35 ч. „Традиции и иновации в работата с деца – 10 години Детска работилница за изкуство в РБ „Стилиян Чилингиров”

Виолина Тодорова, Ани Кайкова, Дарина Вичева, РБ „Стилиян Чилингиров” Шумен

11:40-11:50 ч. „Краезнанието, Библиотеката, Университетът – дългогодишна ефективна практика на Студентското краеведско дружество – Шумен и Отдел Краезнаниена Регионалната библиотека в Шумен”

д-р Красимира Колева, ШУ„Епископ Константин Преславски“

11:55-12:05 ч. „Библиотеката – активен фактор за културното развитие на столичния град”

д-р Марчела Борисова, Столична библиотека

12:10-12:20 ч. „Съвременното управление на библиотечния персонал и неговата роля в повишаването на ефективността на библиотечната организация

гл. ас. д-р Ели Попова, СУ „Св. Климент Охридски”

12:25-12:35 ч. „Паметта на Бурса, събрана на едно място: Библиотеката „Мюмин Джейхан“

проф. д-р Хюсеин Мевсим, Анкарски университет, Р Турция

12:35 ч.  Дискусия.  Закриване на форума

СЕКЦИЯ „Имена в българското библиотекознание”

Заседателна зала

Модератор: Калина Николова

9:00-9:10 ч. „Приносът на Стилиян Чилингиров в историята на сръбското библиотекознание”

Елизабета Георгиев, НБ „Детко Петров” Димитровград, Р Сърбия

9:15-9:25 ч. Стъпки по пътя на науката книгознание – Тодор Боров – 115 години от рождението му

Мариана Коларска, РБ „Гео Милев” Монтана

9:30-9:40 ч. „Петър Ненков – пионер на научната каталогизация в България”

Маргарита Борисова, РБ „Христо Смирненски” Плевен

9:45-9:55 ч. „Шинел без пагони” – роман на Стилиян Чилингиров за руската емиграция в България след 1917 г.”

д-р Радка Пенчева, НЛМ „Емилиян Станев“ Велико Търново

10:00-10:10 ч. „Васил Класанов в историята на Шуменската библиотека”

д-р Росица Добрева, РБ „Стилиян Чилингиров” Шумен

10:15-10:25 ч. Стилиян Чилингиров първи животописец на апостола Панайот Волов

Милена Георгиева, РИМ Шумен

10:25-10:40 ч.   Кафе пауза

10:40-10:50 ч. „Время и место: о болгарском „отрезке” жизни Петру Карамана (1898-1980), этнолога и лингвиста, профессора ясского Университета Александру Иоан Куза и директора румынской школы в Софии”

доц. д-р Марина Врачу, Университет Александър Йоан Куза Яш, Румъния