Конференция 2013

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА НОВ МАРКЕТИНГ НА БИБЛИОТЕКАТА”

10-11 октомври 2013 г.

ПРОГРАМА

10 октомври (четвъртък)
Секция „Работата по проекти в съвременната библиотека”
Модератор: Татяна Вътова
13.10 ч. „Работата по проекти като част от маркетинговата политика на РБ „Стилиян Чилингиров”
Росица Добрева
РБ „Стилиян Чилингиров” – Шумен
13.30 ч. „Проектът УСПЕХ – успешно партньорство между публичната библиотека и училището”
Марчела Борисова
Столична библиотека
13.50 ч. „Проблеми и перспективи пред съвременната библиотека – от опита на РБ „Пенчо Славейков” – Варна”
д-р Емилия Милкова, Даниела Канева, Наталия Ангелова
РБ „Пенчо Славейков” – Варна
14.10 ч. „Създаване и управление на успешни проекти в библиотечната културна сфера – настояще и бъдеще в обществото на знанието”
Анелия Мутафчиева-Христова
РБ „Априлов-Палаузов“ – Габрово
14.30 ч. „Финансови услуги в модерната библиотека“
Иваничка Йорданова
РБ „Любен Каравелов” – Русе
15.00 ч. Кафе-пауза
Модератор: Марияна Дженева
15.30 ч. „Бележки върху логистиката в библиотечното обслужване”
Светлозар Стоянов
АИМ при БАН – Филиал – Шумен
15.50 ч. „Работата по проекти – възможност за добри библиотечни практики”
Елизабета Георгиев
НБ „Детко Петров” – Димитровград, Република Сърбия
Секция „Децата и библиотеките”
16.10 ч. .„Иновационно-образователна технология за работа със стари книги в музейния фонд”
Аделина Любенова Пенева
ПГИ – Шумен
Галина Якимова
РИМ – Шумен
16.20 ч. „Същност и специфика на библиотечната педагогика”
гл. ас. д-р Събина Ефтимова
УниБИТ
16.40 ч.
„Краеведската библиография за деца”
д-р Красимира Александрова
УниБИТ
19.00 ч. Вечеря в ресторант „Чифлика”
11 октомври (петък)
Секция „Децата и библиотеките”
Модератор: Ирина Колева
9.00 ч. „Пътуване без граници и бариери” – как децата на Шумен видяха града като европейска културна столица”
Ваня Борисова и Милена Керековска
РБ „Ст. Чилингиров” – Шумен
9.20 ч. „Съвременната библиотека и интернет – как да говорим на езика на младите”
Александър Кръстев
AzCheta.com
9.40 ч. „Четивната грамотност на учениците и летните програми на библиотеките”
Стефка Илиева
НБ „Иван Вазов” – Пловдив
10.00 ч. Кафе-пауза
Модератор: Марияна Дженева
10.30 ч. „Иновативни практики за стимулиране на детското четене”
Дияна Георгиева
РБ „Партений Павлович” – Силистра
10.50 ч. “Иновативни практики за стимулиране на детското четене“
Елица Владова
РБ „Любен Каравелов” – Русе
11.10 ч. „Библиотеката – алтернатива за детското лято”
Пламена Стоянова
РБ „Ст. Чилингиров” – Шумен
11.20 ч. „Форми на работа на детската аудитория с библиотечния фонд в Къща музей „Панайот Волов” – Шумен”
Милена Георгиева
РИМ – Шумен
11.40 ч. „25 години Фестивал на детската книга в Лазаревац”
Милица Матиевич
НБ „Димитрие Туцович” – Лазаревац, Република Сърбия
12.00 ч. Дискусия. Закриване на форума.

За контакти:

e-mail: libshumen@abv.bg
тел. 054/875 407, 054/877 332
Ирина Колева, Росица Добрева