Конференция 2012

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„ЗА КНИГИТЕ, БИБЛИОТЕКИТЕ И ХОРАТА В ТЯХ”

29-30 септември 2011 г.
гр. Шумен

ПРОГРАМА

27 септември (четвъртък)

СЕКЦИЯ „Обществената библиотека – традиции и бъдеще”
13:40 ч. „Традиции и модерност в летописната история на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – ТАТЯНА ВЪТОВА, РБ „Стилиян Чилингиров” – Шумен
14:00 ч. „Професионалните измерения на организационното поведение и организационната комуникация в контекста на кариерното развитие на библиотечния персонал” – ЕЛИ ПОПОВА, ББИА
14:20 ч. „Алтернативни методи при съхраняването на материали от органичен произход” – ГАЛИНА ЯКИМОВА, РИМ – Шумен и МАРИЕЛА АНДРЕЕВА, Земеделски институт – Шумен
14:40 ч. „Техническо оборудване на библиотечните сгради, с цел осигуряването на оптимални условия за съхранение на книжните материали” -СВЕТЛОЗАР СТОЯНОВ, Археологически институт с музей – филиал при БАН и ГАЛИНА ЯКИМОВА, РИМ – Шумен
15:30 ч. „За фондовата библиотека на Къща музей „Панайот Волов” – Шумен” – МИЛЕНА АНДРЕЕВА, РИМ – Шумен
15:50 ч. „Маргинални текстове в старопечатната сбирка на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен проф. д-р ВЕСЕЛИН ПАНАЙОТОВ, ШУ „Епископ Константин Преславски” и ДАНКО ГЕОРГИЕВ, РБ „Стилиян Чилингиров” – Шумен
16:10 ч. „Глобални библиотеки – България: традиции и иновации” – НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА, „Глобални библиотеки – България”

СЕКЦИЯ „Успешни практики за стимулиране на детското четене”
13:40 ч. „Новите приключения на Тошко Африкански в ХХІ век” – ПЛАМЕНА СТОЯНОВА, РБ „Стилиян Чилингиров” – Шумен
14:00 ч. „Една нестихваща ваканция: Успешни практики за работа с деца в Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна” – РУМЯНА ЙОВЕВА, РБ „Пенчо Славейков” – Варна
14:20 ч. „Приказка за една библиотека – роля на библиотеката в Цариброд в популяризирането на българската култура с акцент върху работата с деца” -ЕЛИЗАБЕТА ГЕОРГИЕВ, НБ „Детко Петров” – Димитровград, Република Сърбия
14:40 ч.  „Съвременните библиотеки и тийнейджърите” – ЕЛЗА КРЕСНИЧКА, РБ „Димитър Талев” – Благоевград
15:30 ч. „Книгата „В. Ив. Стоянов. За радост на малки и големи” или още един опит за насочване интереса на децата към детската поезия” – БОГОМИЛА АТАНАСОВА, РБ „Петър Стъпов” – Търговище
15:50 ч. „Забавно ли е задължителното четене” – ЯНКА КОВАЧЕВА, РБ „П. Р. Славейков” – Велико Търново
16:10 ч. „Партньорството с институции, НПО и творци – в подкрепа на детското четене” – ВАЛЕНТИНА ЧЕРНОВА, Библиотека „Родина” – Стара Загора
16:30 ч. „Пътуване към миналото” – детска работилница 2012 – МИЛЕНА КЕРЕКОВСКА, РБ „Стилиян Чилингиров” – Шумен

28 септември (петък)

СЕКЦИЯ „Обществената библиотека – традиции и бъдеще”
9:00 ч. „Представяне на АБ библиотеки в Европеана. Особености на дигиталните колекции” – РУМЕН ЧЕРНАЕВ, “РС-ТМ” ООД – София
9:20 ч. „Съвременни подходи за представяне на културно-историческото наследство: От „Стара Варна” до Европеана” – АСЯ ИВАНОВА, РБ „Пенчо Славейков” – Варна
9:40 ч. „Велико Йорданов в паметта на Стилиян Чилингиров” – проф. дфн МАРИЯ МЛАДЕНОВА, УниБИТ
10:30 ч. „Обществената библиотека – желаната и действителната” – доц. д-р ЕВГЕНИЯ РУСИНОВА, УниБИТ
10:50 ч. „Представяне на краеведски библиографски указател „Женско дружество „Родолюбие” – Шумен – 1872-2012”, КАЛИНА НИКОЛОВА, РБ „Стилиян Чилингиров” – Шумен

За контакти:
e-mail: libshumen@abv.bg
тел. 054/875 407, 054/877 332
Ирина Колева, Росица Добрева