Конференция 2011

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„ТВОРЕЦ, БИБЛИОТЕКИ, ЧИТАТЕЛИ”
29-30 септември 2011 г.
гр. Шумен

ПРОГРАМА

29.09 (четвъртък)

13.15 – 13.30 „Последният възрожденец” – Красимира Александрова, директор на РБ „Стилиян Чилингиров”
13.30 – 14.00 Защо библиотеките са ценни за всички: 12 аргумента – Леонард Книфел, издател, Американска библиотечна асоциация
14.00– 14.15 Библиотечните иновации – организационни и комуникационни подходи – Евгения Русинова, УНИБИТ
14.15 – 14.30 Стилиян Чилингиров като депутат. „Няма свобода без образование” – непозната реч на преславския народен представител отпреди 100 години в защита на задължителното и безплатно образование – Мариана Кирова, (НЛМ – уредник на мемориален кабинет „Ст. Чилингиров”)
14.30 – 14.45 Архивът на Стилиян Чилингиров в РБ – Шумен – Радостка Бакалова, РБ – Шумен
14.45– 15.00 Читалня под небето – Радослав Йоргов, РБ – Разград
15.30 – 15.45  Промени в библиотеките – технологии и ангажираност. Библиотеката като част от информационното пространство – анализ на посетители и търсения в сайта на РБ „Л. Каравелов – Русе” – Силва Василева, РБ – Русе
15.45 – 16.00 Незабравените забранени – приятелите на Д. Талев – Елза Кресничка, Петър Петров, РБ – Благоевград
16.00 – 16.15 Нов поглед при обеззаразяването и консервацията на книжните колекции – Галина Цекова /РИМ/ и Мариела Андреева /ЗИ/
16. 15 – 16.30 Въздухопречиствателите Airfree: Oпазване на архиви и здравословна околна среда – Пенка Цолова, Валентина Рангелова, EVANS
16.30 – 16.45 Опазване на колекции от миналото и съхранено бъдещо наследство – Илиян Куков, ИХПК
30.09 (петък)
9.00 – 9.15 Европеецът-архитект Никола Лазаров, автор на сградата на Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе – Станимира Цанева-Бакърджиева, РБ-Русе
9.15 – 9.30 Българи и унгарци в творчеството на Чилингиров – Радка Пенчева, Музей Емилиян Станев – В. Търново
9.30 – 9.45 Стилиян Чилингиров и читалищата – Ангелина Тодорова, НЧ „Добри Войников” – Шумен
9.45 – 10.00 Краеведската дейност на библиотеката при Народно читалище „Христо Ботев-1872” – гр. Нови пазар – Ирина Кодева, НЧ – Нови Пазар
10.30 – 10.45 Образи и текстове-знанието като база данни – Кристияна Димчева, Емил Демирев, РБ – Варна
10.45 – 11.00 Инициативата на ББИА за стимулиране на междубиблиотечното заемане – Анна Попова, ББИА
11.00 – 11.15 American corner – Камелия Конева, Столична библиотека, Цветелина Войчева, РБ – Варна
11.15 – 11.30 Стилиян Чилингиров и шуменски депутати в защита на българските евреи – Бета Хараланова, РИМ – Шумен

За контакти:
e-mail: libshumen@abv.bg
тел. 054/875 407, 054/877 332
Ирина Колева, Росица Добрева