Конференция 2009

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Информационното обслужване в съвременната библиотека –
опит, проблеми, решения”,
28 – 29 октомври 2009 г – ШУМЕН

ПРОГРАМА
Първи ден

13.30 ч. – Откриване – Красимира Александрова
13.40 ч. – Поздравление от Община Шумен
14.00 ч. – Традиционно и справочно обслужване в библиотеките – приемственост и перспективи – ст.н. с. д-р Ели Янакиева, НБКМ
14.30 ч. – 50 г. СБИО – Шумен – Ирина Колева, РБ – Шумен
14.45 ч. – Съвременното информационно обслужване: Из опита на РБ „П. Славейков – град Варна – Кристиана Димчева, Емил Демирев, РБ – Варна
15.00 ч. – Кафе – пауза
15.20 ч. – Моля, запазете ми книга!: библиотечно-информационни услуги – проблеми и решения – Албена Йончева, РБ – Ловеч
15.30 ч. – Сектор „Краезнание” при РБ – Шумен – Елена Петрова
15.40 ч. – Как на младите и не толкова млади читатели им харесва да работят именно в Информационния център на Библиотеката и защо това е така – наблюдения и споделен опит – Анелия Мутафчиева-Христова, РБ – Габрово
15.50 ч. – Библиотерапията. Аспекти на информационното обслужване в съвременната библиотека – ас. Събина Ефтимова, СВУБИТ – София
16.00 ч. – Информационното обслужване в РБ „Проф. Боян Пенев” – Разград: опит и проблеми – Галя Ралева, РБ – Разград
16.10 ч. – Дискусия
19.00 ч. – Коктейл
Втори ден

9.00 ч. – Иновативни практики в информационното обслужване в условията на глобално информационно общество и световна икономическа криза – гл. ас. Елица Лозанова-Белчева, СУ – София
9.30 ч. – Дигиталното студио при РБ – Шумен – Ваня Борисова
9.55 ч. – Справочно-информационната дейност на университетската библиотека на УАСГ – минало, настояще и бъдеще – Персида Рафаилова, УАСГ – София
10.10 ч. – Кафе – пауза
10.30 ч. – Информационното обслужване в университетска библиотекака „Св. Кл. Охридски” – традиция и новаторство – Силвия Станчева, СВУБИТ – София
10.45 ч. – Информационното обслужване в съвременната училищна библиотека – ст. ас. Пламена Златкова, СВУБИТ – София
11.00 ч. – Използване на дигитализирани документи в Австрийската национална библиотека – Иванка Павлова, Ива Пашева, СВУБИТ – София
11.15 ч. – Контрол на достъп до електронни библиотеки – Иванка Павлова, СВУБИТ – София
11.00 ч. – Дискусия

За контакти:
e-mail: libshumen@abv.bg
тел. 054/875 407, 054/877 332
Ирина Колева, Росица Добрева
Спомоществователи:
Общински фонд “Култура”
Владимир Йолов – Регионален мениджър магазин Kaufland
ЕТ “Албиста” – Диана и Станислав Стояноови