Конференции

Национална конференция с международно участие

„Библиотеката на XXI век – практики, комуникации, ефективност”

8-9 септември 2016 г.

ПРОГРАМА


МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ

“ХРИСТИЯНСТВО И КНИЖНИНА (864-2014 г.)”

24-25 октомври 2014 г.

ПРОГРАМА


НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА НОВ МАРКЕТИНГ НА БИБЛИОТЕКАТА”

10-11.10.2013 г. – Шумен

ПРОГРАМА


НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„ЗА КНИГИТЕ, БИБЛИОТЕКИТЕ И ХОРАТА В ТЯХ”

27-28 септември 2012 г. – Шумен

ПРОГРАМА


НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„ТВОРЕЦ, БИБЛИОТЕКИ, ЧИТАТЕЛИ”

29-30 септември 2011 г.
гр. Шумен

ПРОГРАМА


НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ В СЪВРЕМЕННАТА БИБЛИОТЕКА – ОПИТ, ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ”

28 – 29 октомври 2009 г – ШУМЕН

ПРОГРАМА