За Стилиян Чилингиров

Chilingirov

Видният писател, учен, педагог, политик Стилиян Чилингиров е роден на 26.10.1881 г. в Шумен. Основно и средно образование получава в родния си град. Завършва педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“ (1909 г.), специализира история и литература в Берлин и Лайпциг (1909 – 1911 г.). Творческото му наследство е богато в жанрово и тематично отношение. Няма област в българската словесност, в която да е без собствен, макар и скромен влог. Над двадесет са трудовете му в областта на историята, етнографията, фолклора. Автор е на романа „Хляб наш насущний“, негов е първият за световната поезия роман в сонети „Владо Булатов“. Голяма стойност имат и спомените на писателя „Моите съвременници“.
Той е един от основателите на Съюза на българските писатели и негов председател от 1941 до 1944 г. Между многото обществени отговорности са и тези на директор на Етнографския музей и Народната библиотека. По време на работата си в Народната библиотека (1916 – 1922 г.) той поставя началото на българската библиография, съставя и издава библиографски указатели („А. П. Чехов на български“, „Петьофи на български“ и др.) Въвежда термините „библиографска справка“ и „библиографска студия“, изработва нов правилник на библиотеката. По негова инициатива се създава и публикува каталог на библиотеката на проф. д-р М. Дринов. Стилиян Чилингиров има значителен принос не само за Народна библиотека, но и за библиотечното и читалищното дело в страната. В продължение на десетки години той е член на Върховния читалищен съвет. Бил е негов председател. Автор е на трудовете „Български народни читалища преди Освобождението“, “Читалищата след Освобождението”. По негово предложение и с активната му подкрепа са създадени като депозитни Народните библиотеки във Велико Търново (1921 г.) и Шумен (1922 г.).
Стилиян Чилингиров е не само даровит и амбициозен, той е общественик и хуманист, истински следовник на народните будители. Наричат го „последния възрожденец“. Цялата му творческа, културно-просветна и обществена дейност е пропита с възрожденски дух, който идва от неговия роден Шумен.