Издания

Библиографски указатели

Атанасова, Мария и др.  Марин Калинов : Био-библиографска справка /Състав. Мария Атанасова, Радостка Бакалова. – Шумен : Светлана, 2004. – 71 с.

Атанасова, Мария.  Освобождението на Шумен и Шуменско : Библиографски указател /Състав. Мария Атанасова ; Ред. Виолета Бешевлиева. – Шумен : Светлана, 2003. – 100 с. с ил.

Атанасова, Мария. Шуменската крепост и средновековният град Шумен : Библиографски указател /Състав. Мария Атанасова ; Ред. Калина Николова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2007. – 65 с. : с ил.

Дженева, Марияна и др. Старопечатни издания българска възрожданска книжнина 1806-1878 : Своден каталог на Регионална библиотека “Ст. Чилингиров“ – Шумен, библиотеката при ШУ „Еп. К. Преславски“ и библиотеката при Народно читалище „Д. Войников“ – Шумен /Състав. Марияна Дженева и др. – Шумен : Фабер, 2005. – 216 с. дигитално копие

Добрева, Росица.  Велико Дюгмеджиев : 5.04.1877 – 27.11.1958 : Библиография /Състав. Росица Добрева ; Ред. Ирина Колева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2007. – 35 с. дигитално копие

Добрева, Росица.  Иван Вазов : Препоръчителна библиография / Състав. Росица Добрева. -Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2008. – 36 с.

Добрева, Росица.  Обединена школа по изкуствата „Анастас Стоянов“ – Шумен : Библиографски указател /Състав. Росица Добрева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2008. – 44 с. дигитално копие

Добрева, Росица.  Христо Ботев : Препоръчителна библиография /Състав. Росица Добрева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2008. – 48 с.

Добрева, Росица. Проф. Венета Вичева : Био-библиография /Състав. Росица Добрева ; Ред. Марияна Дженева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2006. – 67 с. : със сн.

Добрева, Росица. Стилиян Чилингиров 1881 – 1962 : Биобиблиография /Състав. Росица Добрева; Ред. Марияна Дженева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2007. – 244 с., 1л. портр., 4 л. ил.

Колева, Ирина и др.  Иван Пейчев : Био-библиографски указател / Състав. Ирина Колева, Калина Николова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2016 . – 192 с. : със сн. дигитално копие

Колева, Ирина.  Дроги и наркомания: предпазване и терапия : Препоръчителна библиография /Състав. Ирина Колева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2008. – 40 с. дигитално копие

Колева, Ирина. Панчо Владигеров : 13 март 1899 – 8 септември 1978 : нотография, дискография, био-библиографски указател. – Шумен : Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”, 2019 . – 132 с.

Колева, Ирина. Рали “Стари столици” : 50 години от първия старт : Библиографски указател. – Шумен : Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”, 2019 . – 68 с. : сн.

Колева, Ирина и др. Христо Герчев : био-библиографски указател /  Състав. Ирина Колева, Марияна Петкова. – Шумен : Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”, 2019 . – 88 с.

Николова, Данка.  Велики Преслав : Средище на старата българска култура и изкуство : Библиография / Състав. Данка Николова. – Шумен, 1993. – 67 с.

Николова, Данка.  Плиска – люлка на древна култура : Библиографски указател /Състав. Данка Николова. – Шумен : Народна библиотека [Ст. Чилингиров], 1997. – 88 с.

Николова, Калина.  [Тридесет и две] 32 причини да се гордеем, че сме шуменци / Калина Николова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2015. – 68 с. дигитално копие

Николова, Калина.  Женско дружество „Родолюбие“ – Шумен 1872-2012 : Библиографски указател /Състав. Калина Николова ; Ред. Росица Добрева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2012. – 64 с.

Николова, Калина.  История на просветното дело в Шуменския край : Библиографски указател /Състав. Калина Николова ; Ред. Марияна Дженева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ ; Фабер, 2007. – 168 с.

Николова, Калина.  Княз Борис I : Библиография / Състав. Калина Николова ; Ред. Ирина Колева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2009. – 180 с.  дигитално копие

Николова, Калина. Литература на несъгласието и съвременност : Препоръчителна библиография / Състав. Калина Николова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2016. – 50 с. дигитално копие

Петкова, Марияна Тодорова. Димо Тотев Димов : Биобиблиография /  Състав. Марияна Петкова ; Ред. Калина Николова . – Шумен : Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”, 2016 . – 39 с. дигитално копие

Предучилищното възпитание в Шумен – история и съвременност : Библиографска справка. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2009. – 26 с. дигитално копие

Серафимова, Йорданка и др.  Мадара – историко-археологически резерват : Библиографски указател /Състав. Йорданка Серафимова, Данка Николова. – Шумен : Светлана, 2002. – 68 с.

Сборници от конференции

[Седемдесет и пет] 75 години Народна библиотека в Шумен : [Юбилеен сборник] : [В 2 ч.] / Състав. и ред. В. Бешевлиева и др. – Шумен : Нар. библиотека – Шумен, 1997.
Ч. 1. Летопис. – 1997. – 48 с. : с факс., фотогр.

[Сто двадесет и пет] 125 години от рождението на Стилиян Чилингиров : Сборник доклади от национална конференция, 15-16 ноември 2006 г., Шумен / Ред. Татяна Вътова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2007. – 103 с. дигитално копие

Библиотеката – проекции във времето : Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие, 5-6 октомври 2017, Шумен / Авт. кол. – Шумен : Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”, 2017 (В. Търново : Фабер) . – 126 с. дигитално копие

Библиотеката на ХХІ век – практики, комуникации, ефективност : Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие, 8-9 септември 2016, Шумен / Авт. кол. ; Ред. Татяна Вътова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2016. – 220 с. дигитално копие

Библиотеките в контекста на европейското културно наследство : Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие, 7-8 октомври 2019, Шумен. -Шумен : Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”, 2019. – 170 с. дигитално копие

За книгите, библиотеките и хората в тях : Доклади от национална конференция с международно участие 27-28 септември 2012 г., Шумен / Авт. кол. ; Ред. съвет Росица Добрева, Ирина Колева, Марияна Дженева ; Ред. Татяна Вътова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2013. – 125 с. дигитално копие

Иновативни практики за нов библиотечен маркетинг : Доклади от национална конференция с международно участие 10-11 октомври 2013 г., Шумен / Авт. кол. ; Ред. съвет Росица Добрева, Ирина Колева, Марияна Дженева ; Ред. Татяна Вътова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2014. – 103 с. дигитално копие

Стилиян Чилингиров : Сборник материали от научна конференция – Шумен, 28 октомври 1992 / Състав. и ред. Любомир Стаматов, Петранка Лечева. – Шумен : Илия Р. Блъсков, 1993. – 188 с. : с портр., факс. дигитално копие

Стилиян Чилингиров : Сборник, посветен на 130 години от рождението на Стилиян Чилингиров / Ред. кол. Веселин Панайотов и др. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2012. – 187 с.

Ч. 2. Опис : Издания на библиотеката. Публикации за библиотеката. Архивни материали. – 1997. – 52 с.

Други издания

Александрова, Дафина.  Пеперуди пъстрокрили: Стихове за деца / Дафина Александрова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2013. – 46 с. : с цв. ил.

Александрова, Красимира и др.  Библиотечна икономика : Ръководство за директори : Ч. 1. СФУК / Красимира Александрова, Кръстинка Стоева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2015.

Арт-ателие „Магия от хартия“ : 3D оригами, квилинг, декупаж, изонит, фриз. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ ; Сдруж. Мисия Култура, 2015. – 20 с. : с цв. ил.

Бахнева, Веселка. Любов и доброта : Импресии, разкази, размисли, интервюта / Веселка Бахнева.  – Шумен : Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”, 2018 . – 98 с.

Биков, Михаил.  Колко тежи диригентската палка? / Михаил Биков. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ ; Фабер, 2007. – 160 с., 8 л. ил.

Биков, Михаил. Напрегнатата тишина : [Сборник статии] / Михаил Биков. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2008. – 98 с.

Вичева, Венета Томова и др.  Разкажи ми песен / Венета Вичева, Светлин Пламенов, Росица Добрева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ ; Фабер, 2016. – 296 с., 8 л. ил. дигитално копие

Вичева, Венета Томова и др.  Разкажи ми песен / Венета Вичева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ ; Фабер, 2007. – 221 с., 4 л. ил.

Вкусното изкуство : Кулинарни истории и рецепти на известни артисти / Преразк. Красимир Крумов ; Състав. Дарина Стоянова, Росица Добрева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2008. – 55 с. : с цв. ил. дигитално копие

Георгиев, Данко.  Кратки фолклорни жанрове / Данко Георгиев. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2014. – 130 с. дигитално копие

Герчева, Румяна. Баба ме научи : Кн. 1 / Румяна Герчева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2010. – 32 с. : с цв. ил. дигитално копие

Гундеров, Николай и др.  Хористи = Sboristé : [Пиеса] / Николай Гундеров, Димитър Събов. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2014. – 194 с. дигитално копие

Дженева, Марияна.  Обич моя… : 40 стихотворения / Марияна Дженева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2009. – 44 с. дигитално копие

Добрева, Росица и др. Етеричните масла и опазването на книжните фондове : Практическо помагало / Росица Добрева, Галина Цекова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2015. дигитално копие

Добрева, Росица. Културни политики в обществените библиотеки: исторически ретроспекции и модерни трансформации. – Шумен : Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 2015. – 264 с. дигитално копие

Евтимов, Деян Илиев.  Деян Евтимов : Албум / Деян Илиев Евтимов ; Предг. Чавдар Попов. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2007. – 32 с. : с цв. репр.

Евтимова, Величка Петрова и др.  Малка книжка за балета / Величка Евтимова, Ирина Върбанова ; Ил. Деян Евтимов. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2014. – 27 с. : с цв. ил

Кратък наръчник в помощ на читалищния библиотекар / Росица Добрева и др. – Шумен : Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”, 2017 . – 64 с. дигитално копие

Литературен пътеводител : По стъпките на Илия Блъсков, Васил Друмев, Добри Войников, Сава Доброплодни и Стилиян Чилингиров = Literary Guidebook : Following in the Footsteps of Iliya Blaskov, Vasil Drumev, Dobri Voynikov, Sava Dobroplodni and Stiliyan Chilingorov / Татяна Вътова и др. . – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2018 . – 179 с. : с ил.

Лъвинска, Румяна.  Настигната надежда : Жанрово неопределено четиво за духовно определени хора / Румяна Лъвинска. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2013. – 176 с.

Лъвински, Христо. Мое любимо Лудогорие. – Шумен : Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”, 2019 . – 240 с.

Любими игри от отминали дни / Състав. Росица Добрева, Мария Станева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2012. – 16 с. : с ил. дигитално копие

Международната година на астрономията в България : Сборник / Състав. Диана Кюркчиева. – [Шумен] : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2009. – 160 с.

Николова, Калина. Културен туризъм : Места на историческата и културната памет в област Шумен / Състав. Калина Николова, Предпечат Ваня Борисова. – Шумен : Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”, 2020. – 84 с.

Петкова, Петя, Петко Василев. Оптика. Ч. 1. (формат: DVD)

Петрова, Елена.  Творците на Шумен в диалог с Европа = Shumen’s artists in communication with Europe / Елена Петрова ; Ред. Марияна Дженева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ ; Сдруж. Мисия Култура, 2016. – 50 с. дигитално копие

Росица Добрева и др. В помощ на читалищния библиотекар : Практическо помагало. – Шумен : Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”, 2018 . – 68 с.

Стоянова, Дарина и др.  Места на паметта : Истанбул – Мудания – Бурса – Ялова – Одрин : Пътеводител / Дарина Стоянова, Татяна Вътова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2016. – 69 с. : с цв. ил. дигитално копие

Управление чрез проекти : Възможности за развитие на читалището като проектно ориентирана организация. – Шумен : Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”, 2019 . – 98 с.

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев.  Смейте се, смейте, очички! : Стихове за деца / Стилиян Чилингиров. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2006. – 40 с. : с ил. дигитално копие

 Шуменският край  : Културно-историческо наследство = The Shumen Region : Cultural and Historical Heritage /  Състав. Татяна Вътова ; Прев. Стефан Гандев ; Предпечат Ваня Борисова . – Шумен : Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”, 2020 . – 28, 28 с. : с ил.