Дарители

Дарителска традиция в библиотеката

Когато през лятото на 1922 г. е създадена като четвърта депозитна библиотека в България, тя прави първите си стъпки с подкрепата на родолюбиви шуменски дарители – г-жа Велкова, г-жа Ченчева, проф. Беньо Цонев, Васил Класанов. Благородната традиция е продължена от следващите поколания – Никола Ахмаков, книгоиздателите братята Димитър и Борис Търговски, Георги Джумалиев, д-р Смядовски, д-р Вутов, д-р Сакелариев.
Сред дарителите на библиотеката са и обществени организации, посолства, институти, фондации, издателства и фирми – Френското външно министерство, Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Нанчовата гимназия, Народно читалище „Добри Войников“, Регионален исторически музей, Археологически институт, издателство на ШУ „Еп. Константин Преславски“, АИ „Марин Дринов “ и др.
През годините се утвърди традицията гостуващи автори да даряват свои творби на библиотеката – Елисавета Багряна, Драган Тенев, Снежина Кралева, Надежда Драгова, Любомир Левчев, д-р Желю Желев, Божана Димитрова, Пламен Петков, проф. Тотю Тотев, проф. Румяна Йовева, проф. Добрин Добрев и др.
С произведенията на местните творци краеведската сбирка на библиотеката има самобитен, оригинален и завършен вид.
Благодарение на дарителските начинания на посолствата на Германия, Франция, културните институти на Унгария, Русия, Полша, Чехия, фондациите Отворено общество и Сейбър, Британската библиотека, Гьоте институт, както и на много частни дарители библиотечните фондове са обогатени с книги на чужди езици.

ДАРИТЕЛИ ЗА 2016 Г.

 

Александра Марио Димитрова

проф. д-р Александър Димчев

Александър Миланов

Алексей Василев Атанасов

Американско посолство

Анастасия Маринова

Ангел Богданов Радушев

Анелия Донева Карагьозян

Ани Кайкова

Анка Иванова Димитрова

Анко Илиев Иванов

Анна Ангелова

Антоанета Илиева Станева

Асенчо Русев Грудев

Асоц. Доброволно безвъзмездно кръводаряване и кръвопреливане

Атанас Маринов Атман

Атанас Тончев

Атанаска Стефанова Стойчева

Атанаска Трифонова Маринова

проф. д-р Банко Петков Банков

Библиотека „Детко Петров“, Сърбия

Библиотека „Димитрие Туцович“, Сърбия

Библиотека при НБУ

Благомир Папазов

Бойко Бойков

Борислав Ганчев

Борислав Геронтиев

Бояна Николова

Валентин Илиев Тенев

Валентин Ковачганев

Валентина Димитрова

Валя Христова

Васил Митев Момов

Васил Радевски

Василий Митков Василиевич

Венета Христова Иванова

Венцислава Василева Алтунян

Вероника Алеева-Матяж

Весела Генова – Василия

д-р Веселин Василев

Веселина и Минчо Минкови

Веселка Иванова Иванова

Веска Н. Ламбова

Виктор Бойчев

Виктория Георгиева Георгиева

Виолета Цончева, автор

Висше у-ще по сигурност и икономика – Пловдив

Военно окръжие – Шумен

Габриела Живкова

Галя Вълчева Йорданова

Генерално консулство на Република Турция

Глория Валентинова Рашкова

Група „Мики Маус“ при ЦДГ 30 „Космонавт“

Дамян Димитров Алексиев

Даниела Стоилова

Данко Георгиев

Деляна Тончева Димитрова

Деяна Дженева Йорданова

Джина Василева

Джулия Даниел Димова

Димитрина Георгиева Ганчева

Димитричка Лазарова

Димитричка Николаева Ангелова

Димитър Веселинов

Димитър Люцканов Димитров

проф. д.ист.н.Димитър Саздов

Димитър Стефанов Демиев

Димитър Христов

Димо Димов

Димо Тодоров

Димо Чавдаров Георгиев

Дияна Василева

Дончо Г. Дончев

Дончо Стоянов Донев

д-р Росица Добрева

Драга Дюлгерова

Дружество на писателите – Бургас

Дружество на писателите – Шумен

Дулинко Дулев

Ева Тихомирова Тодорова

Евгений Сачев

Еленка Денчева

Елизабета Георгиев

Елисавета Александрова-Зангелми

Жулиета Радева Желязкова

Златомира Костова

Ивайло Йорданов

Ивайло Савов

Ивелин Кулев

Ивелина Иванова

Игорь Елисеев

издателство „Ай Си Ю“

издателство „Захарий Стоянов“

издателство „Кръгозор“

издателство „Славчо Николов и сие“

издателство „Гео Милев“

издателство „Ерго“

издателство „Жанет 45“

издателство „Нов живот“

издателство на ШУ

ИК „Труд и право“

ИК „Хермес“

Илина Желязкова

Илия Пенев

Илиян Жеков Върбанов

Инер Уил клуб

Инст. за изследване на изкуствата

Инфоточка читАлнЯта

Йоана Веселинова Василева

Йоанна Миленова Йорданова

Йордан Попов

Ирина Богданова Тодорова

Ирина Витлянова

Калоян Димитров Георгиев

Катедра „Журналистика и масови комуникации“- ШУ

Кирил Симеонов

Клуб „Традиция“

Клуб на дейците на културата – Смолян

Книжарницата АД (Bookpoint)

Коста Д. Джелебов

Красимир Милетков

Красимир Савов

Красимир Узунов

Красимира Едрева

Красимира Иванова Василева

Красимира Русева

Кремена Живкова Божанова

Кремена Иванова

Кристиян Янков Янакиев

Крум Василев

Кръстинка Янева

Ксения Радионова

Лена Гоцева

проф. д-р Лъчезар Георгиев

Лъчезара Василева Дилова

Любленка Петрова Вълчанова

Людмил Василев Койчев

Магдалена Светославова Спасова

Максим Стойчев Стоилов

Малчо Малчев

Мариана Праматарова

Марина Златева Гочева

Мария Василева Маркова

Марияна Дженева

Марияна Тотева

Матей Матеев

Мая Бешевлиева

Мая Димитрова Дочева

М-во на околната среда и водите

Милан Колев

Милена Андреева

Милена Огнянова Димитрова

Милияна Драголюб Йованчич

Милко Ангелов – Амбо

Мирослав Георгиев

Мирослав Иванов Михайлов

Мобилтел ЕАД

Музей на изселниците – Бурса

Музей „Чудомир“ – Казанлък

Надежда Бонева

Надежда Георгиева Вълчева

Наталия Няголова

Научен център „Преславска книжовна школа“

Национален фонд „Култура“

Нац. асоциация „Международни отношения“, София

НБКМ

НБУ – библиотека

Нели Дачова Бурова-Косева

Нели Миленкова

Никола Стоянов Николов

доц. д-р Никола Т. Петров

Николай Калев

Нина Николова

Ния Мирославова Иванова

„Нова епоха“ ЕООД

Община Шумен

Общински фонд „Култура“

Отворено общество

Павлин Златков Цанев

Павлинка Вълкова Милкова

Панайот Апостолов Чобанов

Пенка Димитрова Николова

Петинка Василева Стоянова

Петър Хараланов Тодоров

Пламен Шуликов

Пламена Митева

Пламена Стоянова

Радина Димитрова Георгиева

Радка Масалджиева

РБ „Захарий Княжески“

РБ „Любен Каравелов“

РБ „Н. Й. Вапцаров“

РБ „П. Р. Славейков“

РБ „Светослав Минков“

РБ „Христо Смирненски“

Ренета Георгиева Божиновска

Рени Попова-Събева

РИМ – Добрич

Роберт Иванов Чапликов

РОЕ „Шалом“

проф. д-р Росица Ангелова

Росица Страхилова Владимирова

Ротаракт

Румен Блажев

Румяна Върбева Александрова

Румяна Пенчева

Русанка Петрова Цанева

Светла Василева

Светла Янкова Стоянова

Светлана Джанкова

Светослав Аджемлерски

Светослав Йорданов Йорданов

Севдалина Русева

Сеянет Нежмедин Курт

Симеон Николаев Чобанов

Славчо Николов

Снежана Белич

Снежана Стоянова-Георгиева

СНЦ „Къща в небето“

Стана П. Апостолова

Станимир Стойчев Иванов

Стела Миленова Димитрова

проф. Стефан Бойковски

Стефания Иванова Хаджииванова

Стойка Д. Теодосиева

СУ – Унив. библиотека

Съвет на Варненската адвокатска колегия

Татяна Йорданова Костадинова

Тахсин Хюсеинов Ахмедов

Теодора Константинова Петрова

Тодор Тодоров

Трифон Атанасов Спасов

УниБИТ

Унив. библиотека – ВТУ

УИ „Епископ Константин Преславски“

УИ „Паисий Хилендарски“ Пловдив

УИ  „Св. Климент Охридски“, София

Феликс Иванов

Фондация Тексим

Фондация „Easyart“

Фондация „Герои на времето“

Фондация „Петко Груев Стайнов“

Фондация „Светлина на Балканите”

ФХЦХУ „Благодат“

Христомир Христов

проф. Хюсеин Мевсим

Цанко Цанев

Цвета Делчева

Цветан Илиев

Цветанка Герчева

Цветанка Добрева Пенерлиева

Цвятко Дечев

Чавдар Сотиров

ШУ „Епископ Константин Преславски“

Юлияна Йорданова

Юркия Мехмед Джелял

Янка Тоцева